13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Удосконалення системи управління на підприємстві№ роботи: 328
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 90
винагорода автору: 190 грн

Зміст:

Вступ
1. Теоретична частина.
1.1. Необхідність і сутність управління спільною діяльністю
1.2. Сучасна система поглядів на менеджмент.
1.3. Концептуальний підхід до системи управління підприємством
1.4. Економічна структура внутрішньофірмового механізму
1.5. Ефективність системи управління підприємством.
2. Аналітична частина
2.1. Загальна характеристика ВАТ “Пригма-Прес”
2.1.1. Історія розвитку ВАТ “Пригма-Прес”
2.1.2. Організаційна структура управління на ВАТ “Пригма-Прес”.
2.1.3. Основні ринки збуту та основні клієнти.
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників.
2.3. Аналіз структури балансу.
2.4. Фінансовий стан підприємства.
2.4.1. Аналіз показників ліквідності.
2.4.2. Показники фінансової стійкості підприємства.
2.4.3. Показники ділової активності.
2.4.4. Показники рентабельності.
2.5. Прогнозування імовірності банкрутства.
2.6.Аналіз інвестиційної політики ВАТ “Пригма –Прес”.
2.7. SWOT – аналіз.
3. Проектна частина
3.1. Необхідність впровадження стратегічного рівня управління на підприємстві.
3.2. Визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на
теорії ефективної конкуренції
3.3. Удосконалення процесу планування па підприємстві.
3.4. Управління запасами.
Висновок
Додатки

Висновок
Провівши роботу над аналізом даного підприємства можна зробити певні висновки. Можна сказати, що на даному єтапі ВАТ “Пригма – Прес”
- визнаний лідер ринку;
на сьогоднішній день технічні можливості підприємства дозволяють випускати широкий асортимент різноманітної продукції;
надзвичайно мало використовується загальна технологічна потужність підприємства, що дає можливість підприємству при необхідності збільшити обсяги випуску продукції в кілька разів (але за умови підготовки виробництва);
- здача в оренду або реалізація незадіяних основних фондів дозволить підприємству вирішити два важливих завдання: по-перше, значно підвищити власну ліквідність, і, по-друге, запобігти подальшому псуванню довгострокових активів внаслідок невідповідних умов зберігання;
- уміння уникнути сильного тиску з боку конкурентів;
великий досвід;
- до переваг заводу слід віднести також низьку вартість робочої сили.
- наявність шляхів розширення асортименту продукції, для задоволення потреб клієнтів;
- можливість появи нових технологій;
- ослаблення позицій фірм – конкурентів;
- однією з можливостей підприємства є вихід на зарубіжні ринки;
Але поряд з тим мають ся недоліки в роботі підприємства:
- немає чіткого стратегічного напрямку розвитку підприємства;
- відставання в області досліджень і розробок;
ВАТ “Пригма – Прес” не має ефективного власника, що заважає йому ефективно працювати;
- існує ряд проблем, пов’язаних із безпосереднім управлінням персоналом;
- підприємство не має системи планування кадрів, що заважає йому при необхідності збільшувати обсяги виробництва;
- нестача грошових коштів на фінансування необхідних змін у стратегії;
- діюча структура виробництва позбавлена збалансованості взаємодії різних підрозділів та гнучкості при впроваджені нових виробничих програм;
- підприємство не має у своєму розпорядженні унікального обладнання, конвеєрних ліній, а також верстатів з ЧПУ. Обладнання здебільшого сильно зношене і не може використовуватись для виготовлення високотехнологічної продукції;
- відсутність визначених здібностей і навичок працівників у ключових областях діяльності;
- низька прибутковість;
- такі важливі функції фінансового управління як прогнозування фінансових потреб, фінансовий аналіз, управлінський облік дуже погано виконуються;
- наявність зайвих основних засобів та їх неефективне використання веде до зростання витрат на утримання, поточне обслуговування, опалення, освітлення, додаткових затрат на оплату праці та інших витрат.
- несприятлива зміна курсів іноземних валют;
- повільне зростання ринку;
- для підприємства існує ще така загроза, як підвищення цін на енергоресурси, що використовуються у виробничому процесі;
- ріст продажу продуктів-субститутів;
- все ще реальною є небезпека зниження рівня платоспроможності потенційних споживачів продукції підприємства;
- зростаюча вимогливість покупців і постачальників.
В третьому розділі я мав на меті внести певні пропозиції по роботі підприємства-це насамперед:
Необхідність впровадження стратегічного рівня управління на підприємстві. який згідно з концепцією стратегічного управління - необхідний елемент визначення місії та цілей організації.
Макроекономічна криза в Україні різко зменшила попит на продукцію підприємства. Тому потрібно періодично визначення конкурентоспроможності продукції, щоб не залишитися “за бортом”, тому в третьому розділі пропонується визначення конкурентоспроможності методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції.
В останній час на українських підприємствах практично відмовилися від планування залишилось тільки короткострокове планування. На мою думку це є неправильно, оскільки довгострокове та стратегічне планування є не менш потрібним та ефективним. З огляду на це я спробував удосконалити процес планування па підприємстві.
З огляду на все вище сказане заходи що розроблені мною в даній роботі є доцільними для впровадження на даному підприємстві, і покликані покращити його роботу.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.