27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз фінансового стану підприємства№ роботи: 326
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 95 стор
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .3
1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА....................... .............................. ..........................6
1 .1. Сутність фінансового стану підприємства.................. .............................. ...6
1.2. Показники фінансового стану підприємств................... .............................1 4
1.3. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.................. ..............20
1.4 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств........24
1.5. Напрямки покращення фінансового стану......................... .........................31
2 . АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА....................... .............................. .........................36
2 .1. Загальна характеристика та особливості функціонування ЗАТ „Кондфіл”..................... .............................. .............................. .............................. 36
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ЗАТ „Кондфіл”..................... .............................. .............................. .............................4 3
2.3. Аналіз фінансового стану ЗАТ ХКФ „Кондфіл”..................... ...................50
2.3.1. Аналіз балансу підприємства……………………………………………5 0
2.3.2. Аналіз фінансових результатів................... .............................. .................53
2.3.3. Аналіз показників ліквідності................... .............................. ..................55
2.3.4. Показники фінансової стійкості підприємства…………………………57
2.3. 5. Показники ділової активності…………………………………………...5 8
2.3.6. Показники рентабельності………………………………………… …….62
2.3.7. Прогнозування імовірності банкрутства………………………………..64
3 . ПРОЕКТНА ЧАСТИНА....................... .............................. .............................. 66
3.1. Основні напрямки покращення фінансового стану підприємства...........66
4. ОХОРОНА ПРАЦІ......................... .............................. .............................. .......77
4.1. Сутність зміст системи управління охороною праці......................... .........77
4.2 Організація охорони праці на ЗАТ ХКФ „Кондфіл”..................... ...............81
5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.................... ...................84
ВИСНОВК И............................. .............................. .............................. ..................89
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................... .............................. .....94
ДОДАТКИ.............. .............................. .............................. .............................. ......96
   
Список літератури

1. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94 р. № 279 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела їх покриття".
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств" // Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 5.
3. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. - 1997. - №40.
4. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению // Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 325 с.
5. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 423 с.
6. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
7. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995. – 236 с.
8. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998. – 365 с.
9. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996. -324 с.
10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 463 с.
11. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 265с.
12. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
13. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 1997. – 213 с.
14. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001. – 324 с.
15. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфынкель и др.-М., 1996. – 313 с.
16. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997. – 346 с.
17. Карлоф В. Деловая стратегия.-М., 1991. – 118 с.
18. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 412 с.
19. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. - СПб, 1996. – 321 с.
20. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 294 с.
21. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 1995. – 368 с.
22. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 234 с.
23. Терещенко В. П. Санація підприємств.-К., 2001. – 203 с.
24. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ финансових отчетов. - М.: Инфра-М, 1998. – 231 с.
25. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой.-М.: Финансы и статистика, 1995. – 217 с.
26. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 369 с.
27. Финансы предприятий / Л. М. Павлова - М.: Финансы ЮНИТИ, 1998. – 328 с.
28. Фисенко М. А. Финансы предприятий. -Минск, 1995. – 249 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.