21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розробка інноваційної стратегії підприємства№ роботи: 325
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 98
винагорода автору: 220 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади впровадження інноваційної стратегії на підприємстві
1.1. Поняття інновації та їх класифікація
1.2. Інноваційний менеджмент в системі управління організацією
1.3. Інноваційна стратегія організації
РОЗДІЛ 2. Аналіз інноваційної діяльності на ДП «Новатор»
2.1. Загальна характеристика ДП „Новатор”
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності
2.3. Аналіз фінансового стану
2.4. Аналіз інноваційної діяльності ДП «Новатор»
РОЗДІЛ 3. Заходи щодо вдосконалення організації та управління інноваційною діяльністю підприємства
3.1. Етапи процесу формування інноваційної стратегії підприємства
3.2. Вдосконалення системи наукової інформації
3.3. Використання імітаційного моделювання у виробничому процесі газового лічильника
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Уривки з роботи
Державне підприємство „Новатор” є добровільне об’єднання підприємств машинобудування розташованих на території України, з метою: концентрації технічного і виробничого потенціалів підприємств, які входять до його складу; підвищення ефективності роботи, покращення умов праці робітників і збільшення рівня їх доходів; прискорення розробки і виробництва високоефективної радіотехнічної продукції, робіт і послуг, товарів народного споживання; організації надійних і стійких зовнішньоекономічних зв’язків; оперативного управління, ефективного вирішення перспективних і поточних завдань, використання наявних виробничих фондів, трудових ресурсів на основі широкої спеціалізації і кооперації виробництва.
Значущість інновацій полягає в отриманні ринків збуту. На ДП «Новатор» починаючи з 2007 року почався по-справжньому новий етап розвитку. Розвиток та інтенсифікація виробництва базуються переважно на нових рішеннях у галузях технології, техніки, оскільки екстенсивні фактори практично себе вичерпали і майже стали економічно невигідними. У загальному розумінні ці рішення і становлять собою інноваційні процеси.
Результатом інноваційних процесів, що мають місце на ДП «Новатор» є ряд технічних новин і нововведень. Серед них можна виділити:
- камерна електрична піч, призначена для сушіння різних матеріалів при температурі до 250 0С в стаціонарних умовах.
Обсяги капіталовкладень інвестованих в інноваційну діяльність на підприємстві протягом даного періоду постійно зростають. Якщо у 2008 році даний показник становив 94,6 тис. грн., то на кінець періоду – 145,9 тис. грн., тобто на 251,3 тис. грн.
Оцінивши господарську діяльність ДП «Новатор» ми бачимо, що воно потребує розробки інноваційної стратегії.
В межах інноваційної стратегії нами була розроблена інноваційна програма підприємства на найближчий період.
Програмою передбачено у 2008 році оновлення газорозподільних щитків; у 2009 році – літакових відповідачів та камер катодного захисту; у 2010 році – газових котлів та газових лічильників.
Також, одним із напрямів інноваційної стратегії є вдосконалення виробничого процесу газового лічильника за допомогою методів імітаційного моделювання.
ДОД АТКИ…………………………………………………………………… ……..99
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.