15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління кризовим станом підприємства№ роботи: 317
розділ: Фінанси
тип: Дипломна робота
об'єм: 80 стор
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти управління кризовим станом підприємства 5
1.1. Сутність та значення антикризового управління підприємством 5
1.2. Стратегія і тактика в антикризовому управлінні 8
1.3. Реструктуризація – як метод управління кризовим станом
підприємства 21
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінаново-господарської діяльності ВАТ «Шепетівський завод культиваторів» 29
2.1. Загальна характеритика підприємства 29
2.2. Аналіз оновни теніко-економічних показників діяльності 32
2.3. Аналіз фінансового стану ВАТ „Шепетівський завод культиваторів” 37
2.4.Оцінка внутрішніх сильних та слабких сторін підприємства, зовнішніх можливостей і загроз 50
РОЗДІЛ 3. Розробка стратегії антикризового управління ВАТ „Шепетівський завод культиваторів” 55
3.1. Розробка моделі анкризового управління 55
3.2. Впровадження відділу анкризового управління 57
3.3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства 61
Висновки 76
Література 79
Додатки 81
   
Список літератури

1. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94 р. № 279 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела їх покриття".
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств" // Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 5.
3. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. - 1997. - №40.
4. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению // Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 325 с.
5. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 423 с.
6. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
7. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995. – 236 с.
8. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998. – 365 с.
9. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996. -324 с.
10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 463 с.
11. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 265с.
12. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
13. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 1997. – 213 с.
14. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001. – 324 с.
15. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфынкель и др.-М., 1996. – 313 с.
16. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997. – 346 с.
17. Карлоф В. Деловая стратегия.-М., 1991. – 118 с.
18. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 412 с.
19. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. - СПб, 1996. – 321 с.
20. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 294 с.
21. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 1995. – 368 с.
22. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 234 с.
23. Терещенко В. П. Санація підприємств.-К., 2001. – 203 с.
24. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ финансових отчетов. - М.: Инфра-М, 1998. – 231 с.
25. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой.-М.: Финансы и статистика, 1995. – 217 с.
26. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1999. – 369 с.
27. Финансы предприятий / Л. М. Павлова - М.: Финансы ЮНИТИ, 1998. – 328 с.
28. Фисенко М. А. Финансы предприятий. -Минск, 1995. – 249 с.
29. Холт Роберт. Основы финансового менеджмента. - М.: Дело, 1993. – 268 с.
30. Шеремет А. Д. Финансы предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 361 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.