15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Цінова політика підприємства та її вплив на прибуток№ роботи: 309
розділ: Менеджмент
тип: Дипломна робота
об'єм: 100
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Економіко-теоретичні основи ціноутворення на підприємстві
1.1. Сутність, поняття ціни та її функції
1.2. Цінова політика підприємства в ринковах умовах
1.3. Методи встановлення ціни та їх зміст
Розділ 2. Аналіз цінової політики ДП «Красилівський агрегатний завод»
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних економічних показників діяльності підприємства
2.3. Аналіз фінансового стану ДП «Красилівський агрегатнийзавод»
2.3. Аналіз цінової політики як засобу впливу на прибуток підприємства
Розділ 3. Шляхи вдосконалення ціноутворення на підприємстві
3.1. Розробка алгоритму вдосконалення цінової політики
3.2. Впровадження відділу ціноутворення на вітчизняних підприємствах
3.3. Зміна системи ціноутворення, як засобу підвищення прибутковості підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Висновки
Об’єктом дослідження стало ДП „Красилівський агрегатний завод”. На сьогоднішній день підприємство має досить велике значення як для м. Красилова та Красилівського району, так і для Хмельницької області.
Аналізуючи техніко-економічні показники діяльності слід зробити наступні висновки. Обсяги товарної продукції збільшувались в 2011 році, порівняно із 2010 роком на 5472,4 тис. грн. (на 96,1%), а в 2012 році, порівняно з 2011 роком на 5911 тис. грн. (на 68,6%).
Зростання обсягів виробництва пов’язано з рядом причин:
- Надійшло кілька замовлень від споживачів;
- Збільшилась кількість оборотних коштів за рахунок надання підприємству кредитів на придбання матеріалів, сировини, комплектуючих виробів;
- Освоєно ряд нових виробів;
- Дещо зменшився вплив дестабілізуючих факторів зовнішнього середовища на виробничо-господарську діяльність підприємства.
Що стосується обсягу реалізації продукції, то протягом 2010-2012 рр. він збільшився на 10267 тис. грн. ( на 230,7%): у 2011р. порівняно з 2010р.- на 4356 тис. грн. ( на 58,4%), а в 2012 р. порівняно з 2011 р. – на 5911 тис. грн. ( на 50%)
Щорічне зростання обсягів реалізованої продукції пов’язане:
- з деяким збільшенням цін;
- із зростанням попиту на основну продукцію, а саме на апарати для опалювання та гарячого водопостачання.
Обсяги реалізації практично відповідають обсягам виробленої продукції, оскільки багато видів продукції виготовляється підприємством на замовлення.
За 2010-2012 рр. спостерігається збільшення собівартості товарної продукції на 96,6% і собівартості реалізованої продукції на 70,0%, що можна пояснити зростанням обсягів виробництва та реалізації продукції.
Щодо технічного стану ОВФ то за всі 3 роки коефіцієнти оновлення і вибуття дуже низькі. Такі низькі значення коефіцієнтів свідчать про низький рівень ефективності відтворюваних процесів на підприємстві. Також щодо коефіцієнту зносу: він дуже високий, тай ще й протягом 2010р-2011рр він зріс на 6,0%.
Якщо порівняти валовий і чистий прибуток в 2012р. ( порівняно із 2011р.) то можна сказати, що валовий прибуток збільшився на 202%, а чистий прибуток зменшився на 89,1%. Така тенденція пояснюється тим, що в 2012р зменшились операційні доходи (на 78,7%) та фінансові результати від операційної діяльності (на 84,3%), і збільшились операційні витрати (на 16%)
Отже не дивлячись на те, що дане підприємство забезпечене власними оборотними засобами, необхідними для його фінансової стабільності (про це свідчать значення коефіцієнта забезпечення власними коштами) - структура балансу за 2010-2011 рр. являється незадовільною, а підприємство неплатоспроможним.
Отже, провівши аналіз діяльності ДП „Красилівський агрегатний завод” ми дійшли висновку, що на сьогоднішній день на підприємстві немає чітко сформованого управління ціноутворенням, а саме відділу, який би займався даними питаннями, тому на нашу думку, формування відділу ціноутворення є першочерговим завданням керівництва підприємства.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.