21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз інвестиційної діяльності регіону на прикладі Хмельницької області№ роботи: 304
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Дипломна робота
об'єм:
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Проблеми та особливості державного регулювання
1.1.Проблеми державного регулювання інвесту-вання
1.2.Особливості державного регулювання іноземного інвестування
1.3. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні

2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. Характеристика стану інвестиційної діяльності в області
2.1.Загальний опис області
2.2. Історичне та географічне положення
2.3. Промисловість
2.4. Сільське господарство
2.5. Зовнішньоекономічні зв’язки
2.6. Інвестиції в регіоні
3. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА. Напрями вдосконалення регулювання інвестиційної діяльності в Хмельницькій області
3.1.Розробка моделі функціонування інвестиційного механізму
3.2. Розробка регіонального та галузевого напрямів
державного регулювання

3.3. Стратегія формування та розвитку виробничих комплексів (кластерів)
3.4. Збільшення обсягів інвестування через механізм
тимчасової ліквідності акцій
3.5. Проект розробки Інтернет-сторінки Хмельницької області по залученню інвестицій
ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУ РА
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Беліма М. Регіональний розвиток України та прямі іноземні інвестиції // Економіка.Фінанси.Право. – 2002 - №12- с.10-15.
2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – Киев: ИТЕМ ЛТД, 1995 – 448с.
3. Бошняков А.М. Залучення інвестицій через механізм ліквідності акцій // Фінанси України. – 2003. - №3 – с.116-118.
4. Даниленко А.А. Ефективність прямих іноземних інвестицій у промисловість України // Фінанси України. – 2002. - №6 – с.115-121.
5. Денисенко М. Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму інвестування // Економіст. – 2002. - №10 – с.46-51.
6. Жук М.В. Важелі активізації інвестиційного чинника економічного зростання // Фінанси України. – 2002. - №8 – с.123-129.
7. Зав’ялова О.В. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій // Фінанси України. – 1997. - №4 – с.72-81.
8. Захарін С.В. Державне регулювання іноземного інвестування // Фінанси України. – 2002. - №1 – с.92-101.
9. Згривець Л.Ф. Регулювання діяльності іноземних інвесторів // Фінанси України. – 2002. - №12 – с.90-94.
10. Ізард У. Методы регионального анализа: Введение в науку о регионах. – М.: Прогресс, 1966 – 659 с.
11. Колосов А. Инвестиционная привлекательность и экономическая характеристика регионов Украины // Бизнес-информ. – 1997. - №4. – с.37-39.

12. Концепція державної регіональної економічної політики (проект) // Регіональна економіка. – 1998. - №2. – с.5-19.
13. Крилова В.В. Регіональні інтереси іноземних інвесторів // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. - №3. – с.36-43.
14. Кузьмін О.Є., Князь С.В. Регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. – 2002. - №3. – с.97-107.
15. Кульчицький М. Організація і фінансове забезпечення інвестування виробничої сфери у регіоні // Регіональна економіка. – 1998. - №1. – с.122-125.
16. Лукінов І. Регіоналізація України та економічна наука // Регіональна економіка. – 1998. - №2. – с.20-27.
17. Мерзляк А. Іноземні інвестиції та їх роль у розвитку економіки регіону // Зб. наук. пр. Укр. Академії державного управління при Президентові України. / за ред. В.І.Лугового, В.М.Князева. – К., 2001. – с.70-77, Вип.2.
18. Найденова М., Григорьева Л. Экономическая диагностика и региональная инвестиционная политика // Бизнес-информ. – 1997. - №24. – с.80-83.
19. Недашківський М.М., Данілов О.Д. Інвестиційні процеси в Україні:Навч. посібник. – Ірпінь, 2001. – 178с.
20. Об инвестиционной деятельности: Закон Украины от 18 сентября 1991г.
21. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. – К.: Изд-во «Либра», 1996. – 344 с.
22. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Вид-во „Лібра”, 1998. – 392 с.
23. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: Монографія. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
24. Пилип’як О.В. Деякі економічні аспекти структурних зрушень інвестицій в основний капітал // Фінанси України. – 2002. - №11. – с.90-94.
25. Про стимулювання інвестиційної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. – 1998. - №2. – с.59-61.
26. Статистичний щорічник України за 2000 рік. Держкомстат України – К.: Техніка, 2001. – 576 с.
27. Статистичний збірник основних показників соціально-економічного розвитку Хмельницької області за 2000 рік. – Хмельницький. – 2001.
28. Таранов О. Інвестиційна привабливість областей України // Економіст. – 1998. - №1. – с.50-52.
29. Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної політики // Фінанси України. – 2002. - №1. – с.86-91.
30. Файєр Д.А. Державне інвестування як один із пріоритетів бюджетної політики // Фінанси України. – 2002. - №12. – с.80-84.
31. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: МАУП, 2001. – 280 с.
32. Фіщенко О.М. Планування інвестиційної програми розвитку промислового підприємства // Фінанси України. – 2002. - №5. – с.20-30.
33. Худолій Л.М. Перспектива залучення інвестицій в регіони // Актуальні проблеми економіки. – 2002. - №1. – с.26-28.
34. Чистякова Н.М. Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні // Фінанси України. – 2001. - №3. – с.116-120.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.