18 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Дозвільна система України№ роботи: 302
розділ: Правознавство
тип: Дипломна робота
об'єм: 75 стор
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
Розділ І. Дозвільна система: поняття та правові аспекти регулювання.
1.1. Сутність дозвільної системи України
1.2. Характеристика нормативно-правової бази, присвяченої регулюванню дозвільної системи
Розділ ІІ. Діяльність органів внутрішніх справ по забезпеченню функціонування дозвільної системи
Розділ ІІІ. Дозвільне регулювання підприємницької діяльності
Висновки
Нормативні матеріали
Література
   
Список літератури

1. Коментар до Конституції України. – К., 1996.
2. Агапов А. Б. Административное право. – М.: БЕК, 1999.
3. Бандурка О. М., Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2002.
4. Барах Д. Н. Административное право: Учебник для вузов. – М.: БЕК, 1997.
5. Васильев А., Додин Е., Туманов В. Предприниматель: его права, обязанности и ответственность. – Одесса, 1994.
6. Зброя: придбання, зберігання, використання: збірка нормативних актів / Уклад.: А. С. Мацко, І. В. Бойко. – К.: Юрінком Інтер, 1998.
7. Килясханов И. Ш. Права и свободы граждан в учётно-регистрационной и лицензионно-разрешительной деятельности милиции. – Омск: ОЮИ МВД России, 1997.
8. Кириченко И. Р. Административно-правовой порядок обеспечения разрешительной системы. – К.: А.С.К., – 1989.
9. Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. – К.:Вентурі, 1998.
10. Козлова А. Л., Попова А. Б. Административное право. – М.: БЕК, 1998.
11. Колпаков В. К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.
12. Кондрашов Б. П. Общественная безопасность и административно-правовые средства её обеспечения. Монография. – М.: “Щит-М” 1998.
13. Недригайло В. С. С казацких времён украинец был с оружием // День. – 1997. – № 390.
14. Олейник О. Правовые основы лицензирования хозяйственной деятельности// Закон. – 1994. - №6. – С.16.
15. Охотнику об охоте / Сост. А. Ф. Пентюх, В. П. Красник, М. А. Воинственский и др.; Под ред. М. А. Воинственского. – К.: Урожай, 1988.
16. Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності // Право України. – 2000. - №5. – С. 34 – 35.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.