22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування стратегії розвитку транспортної організації на прикладі ВАТ “Хмельницьктранс”№ роботи: 294
розділ: Стратегічне управління
тип: Дипломна робота
об'єм: 99 стор
винагорода автору: 220 грн

Зміст:

Вступ
1 Сутність стратегії організації
1.1 Класифікація стратегій організації
1.2 Методи розробки стратегії організації
1.3 Ефективність виконання стратегії організації
2 Стратегічний аналіз діяльності організації
2.1 Характеристика обраного підприємства
2.2 Аналіз зовнішнього середовища
2.3 Аналіз внутрішнього середовища
3 Формування напрямків, щодо реалізації стратегії розвитку ВАТ «Хмельницьктранс»
3.1 Обгрунтування варіанту стратегії ВАТ «Хмельницьктранс»
3.2 Розрахунок економічної доцільності переведення рейсового автобуса ПАЗ 32054 з бензинового палива на газове
3.3 Розрахунок доцільності відкриття нового маршруту «В. Каленичі – Хмельницький»
3.4 Розрахунок рентабельності відкриття квиткової каси в центрі міста для попереднього продажу квитків на рейсові автобуси
3.5 Розрахунок економічної ефективності від скорочення невиробничих затрат робочого часу на протязі дня
Висноски
Література
Дод атки
   
Список літератури

1. Ансофф И. Д. Стратегическое управление / И. Д. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 306 с.
2. Виханский О. С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М.: МГУ, 1995. – 295 с.
3. Верли Х. П. Маркетинг как стратегический фактор успеха / Х. П. Верли. – ИНФРА, 1992. – 546 с.
4. Виханский О. С. Менеджмент: учебник. / О. С. Виханский., А. И. Наумов. – М.: МГУ, 1995. – 375 с.
5. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підручник. / А. В. Вовчак.: – К.: КНЕУ, 1998. – 325 с.
6. Василенко В.А. Ситуаційний менеджмент / В.А. Василенко, В.І. Шостка. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 285 с.
7. Власов П. К. Психология менеджмента / П. К. Власов. – Х.: Гуманітар, 2007. – 510 с.
8. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання / [Воротіна Л.І., Воротін В.Є., Мартинюк Л.А., Черняк Т.В.]. –Київ: Видавництво Європейського університету, 2006. – 307 с.
9. Голубков Е. Маркетинг / М. Голубков. – М.: Дело, 1995. – 342 с.
10. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством / В.Г. Герасимчук. – Київ: КНЕУ, 2000. – 360 с.
11. Грюниг Р. Е. Методы и средства стратегического планирования на фирме / Р. Е. Грюниг. – М.: Правда, 1993. – 270 с.
12. Головко Т.В. Стратегічний аналіз / Т.В. Головко, С.В. Сагова. – Київ: КНЕУ, 2006. – 198 с.
13. Дегтяренко Основы логистики и маркетинга / В. Г. Дегтяренко. – М.: Гарда-рика, 1996. – 360 с.
14. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства / І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.
15. Данюка В.М., Менеджмент персоналу / В.М. Данюка, В.М. Петюха. – Київ: КНЕУ, 2004. – 398 с.
16. Кравченко А.И. Менеджмент организаций / А.И. Кравченко. – М.: Дело, 1998. – 421 с.
17. Карлоф Б. Ф. Деловая стратегия / Б. Ф. Карлофф. – М.: Экономика, 1992. – 212 с.
18. Кузько В. В. Основи менеджменту / В. В. Кузько. – Київ: КНЕУ, 2001. – 348 с.
19. Котлер Ф. Г. Маркетинг, менеджмент / Ф. Г. Котлер.– М.: Фемида, 1998. – 390 с.
20. Основы менеджмента / [Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.]. – М.: Дело, 1999. – 411 с.
21. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства / В.Ф. Оберемчук. – Київ: МАУП, 2000. – 128 с.
22. Осовська Г.В. Основи менеджменту / Г.В. Осовська. – Київ: Кондор, 2003. – 556 с.
23. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. А. . Олійника. – К.: Основи, 1998. – 446 с.
24. Покропивний С.Ф. Стратегія організації / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. К.: КНЕУ, 1998. – 228 с.
25. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. – М.: Рефлбук, 1999. – 172 с.
26. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством / Т. О. Примак. – К.: Експерт, 2001. – 230 с.
27. Менеджмент организации / [Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др.]. – М.: ИНФРА,1996. – 432 с.
28. Стадник В.В. Інноваційний менеджмент / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – Київ: Альма-матер, 2006. – 464 с.
29. Словарь - справочник менеджера / [ред. М. Г. Лапусты] – М.: ИНФРА, 1996. – 142 c
30. Сумець О.М. Стратегія підприємства / О.М. Сумець. – Київ: Професіонал, 2005. – 320 с.
31. Травин В. О. Дятлов В. А. Основы кадрового менеджмента / В. О. Травин, В. А. Дятлов. – М.: Молодая гвардия, 1995. – 210 с.
32. Хентце Й. А. Основные идеи стратегического менеджмента / Й. А. Хентце. – М.: Дело, 1989. – 410 с.
33. Хміль Ф.І. Менеджмент: [підручник] / Хміль Ф.І. – К.: Вища школа, 2005. – 357 с.
34. Шершньова З.Є. Стратегічне управління / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. – К: КНЕУ,1999. – 248 с.
35. Шершньова З.Є. Стратегічне управління / З.Є. Шершньова. – Київ: КНЕУ, 2004. – 699 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.