19 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Національний доход, його рух та проблеми відмивання№ роботи: 28
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 44
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Сутність національного доходу, його розподіл та перерозподіл
1.1. Зміст та поняття національного доходу
1.2. Розподіл національного доходу в ринковій економіці
1.3. Перерозподіл національного доходу в сучасних умовах
РОЗДІЛ 2. Споживання національного доходу
2.1. Фонд споживання національного доходу
2.2. Класифікація доходів
РОЗДІЛ 3. Нагромадження національного доходу
3.1. Економічний зміст нагромадження
3.2. Форми, субєкти та джерела нагромадження
3.3. Взаємозвязок нагромадження та споживання
РОЗДІЛ 4. Вплив тіньової економіки на національний дохід
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ


ВСТУП
Величина національного доходу - це один з найважливіших макроекономічних показників. Він найбільш повно дає уявлення про рівень економічного розвитку країни, а також про її потенцій¬ні можливості забезпечувати добробут населення й вирішувати соціальні проблеми. А точніше - це той економічний ефект, який досягається суспільним виробництвом на тому чи іншому етапі його розвитку.
Національний доход має як вартісну, так і натурально-речову форми. За вартістю він становить сукупність чистого продукту всіх галузей виробництва. За натурально-речовою формою національний доход складається насамперед з усіх вироблених у суспільстві за рік предметів особистого споживання, а також тієї частини виготовлених за цей час засобів виробництва, яка викори¬стовується для розширеного відтворення.
На стадії виробництва розподіл національного доходу проявляється в тому, що створюється необхідний і додатковий продукт. На стадії розподілу необхідний і додатковий продукт розпадається на первинні доходи – це доходи які підкреслюють, що субєкти, які їх одержують беруть безпосередню участь у створенні національного доходу. На стадії обліку відбувається утворення вторинних доходів – це пенсії, стипендії, допомоги різного виду. На стадії споживання розподіл національного доходу відбувається між споживачами благ та послуг.
Перерозподіл національного доходу відбувається офіційними і не офіційними командами.
Національний дохід утворює два фонди:
- фонд споживання;
- фонд нагромадження.
Фонд споживання – це частина національного доходу, яку в вигляді особистих доходів громадян використовують для задоволення їх споживчих потреб.
Фонд нагромадження – це частина національног о доходу, яка у вигляді капіталовкладень використовується для розширення виробництва.
Мета даної роботи – є дослідження національного доходу, його руху та проблем відмивання. Для досягнення поставленої мети при виконанні курсової роботи необхідно було розвязати низку завдань:
зробити огляд літературних джерел та розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
дослідити актуальність даної теми та рівень її дослідження в економічній теорії;
визначити механізм, напрямки та проблеми при розподілі та перерозподілі національного доходу;
розкрити сутність фонду споживання та фонду нагромадження, охарактеризувати їх форми, фактори та джерела утворення;
розглянути види доходів, проаналізувати доходи населення, особливості формування заробітної плати;
охарактеризувати ефект мультиплікації та ефект акселерації;
визначити впливу тіньової економіки на величину національного доходу;
дослідити рівень тіньового сектора в Україні та його взаємозвязок з основними макроекономічними показниками.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.