25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Порядок укладення та зміст колективного договору№ роботи: 275
розділ: Трудове право України
тип: Курсова робота
об'єм: 33 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ……….....…3
1. Поняття та зміст колективного договору………………………………..……6
2. Колективні переговори по укладенню колективного договору………………………………………………………… ………………..13
3. Порядок укладення колективного договору……………………………...…20
4. Аналіз умов колективного договору Головного управління економіки Хмельницької обласної державної адміністрації…………………………..….23

5. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов‘язань…………………………………………….. .…..26
Висновки…………………………………… ……………………………………30
Список використаних джерел………………………………………………..…32

Додатки………………………………………………………… ………………..34
   
Список літератури

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № ЗО. — Ст. 141.
2. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р. — К.: Україна, 1990. — С. 3.
3. Збірник постанов Уряду України. - 1993. — № 1—2. — Ст. 28; 1994. – № 10. — Ст. 250;
4. Урядовий кур'єр. — 1992. — С. 42—43.
5. Офіційний вісник України. — 1998. — № 42. — Ст. 1551.
6. Офіційний вісник України. — 1997. — Число 24. — Ст. 11.
7. Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
8. Загальна теорія держави і права / За заг. ред. В. В. Копейчикова. – К., 1997.
9. Бобровик С.В., Богінич О.Л. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. — К.: Наукова думка, 1994.
10. Дудин А. П. Диалектика правоотношений. – Саратов, 1983.
11. Єрьоменко В. Вольовий характер підстав виникнення трудових правовідносин // Право України. – 1998. - №11.
12. Кельман М. С., О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави та права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.
13. Комаров С. А. Общая теория государства и права. – М., 1998. – С. 281.
14. Котюк В.О. Теорія права. – К., 1996.
15. Легуша С. М. Правові відносини як форма і результат правової діяльності // Часопис Київського університету права (укр.).- 2006.- № 1.- C.25-30
16. Медведчук В.В. Законодавство України // Адвокат. — 1998. — № 1.
17. Медведчук В.В. Про методологічні основи правової системи України та шляхи її вдосконалення // Вісник Академії правових наук України. — 1996. — № 7.
18. Опришко В.Ф. Основні положення проекту Концепції розвитку законодавства України до 2005 року / Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції, травень 1996 р. — К., 1996.
19. Рабінович П.М. Загальна концепція правової реформи в Україні: до характеристики вихідних засад // Вісник Академії правових наук України. — 1991. — № 1.
20. Рабінович П. М. Основи загальної теорії держави та права. - К., 1994.
21. СелівановВ. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі України // Право України. — 1996. — № 12.
22. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення правових відносин // Право України. – 2000. - №1.
23. Теория государства и права / Под общ. Ред. А. Б. Венгерова. – М.. 1995.
24. Теорія держави та права: Підручник / За ред. С. Л. Лисенкова. – К.: Хрінком Інтер, 2005. – 448 с.
25. Тихомиров Ю.А. Публичное право. — М., 1995.
26. Шемшученко Ю.С. Теоретичні засади розвитку правової системи України / Правова система України: теорія і практика. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції 7—8 жовтня 1993 року. — К., 1993.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.