11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Напрями маркетингового аналізу№ роботи: 270
розділ: Маркетинг
тип: Курсова робота
об'єм: 44 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Теоретичні основи маркетингового аналізу....................... .......................5
1.1. Сутність та методологія маркетингового аналізу....................... ......................5
1.2. Етапи маркетингового аналізу....................... .............................. .......................7
Розд іл 2. Характеристика і аналіз об’єкта дослідження................... .....................12
2.1. Аналіз основних показників діяльності підприємства.................. .................12
2.2. Аналіз асортименту продукції (товарів, послуг) підприємства.................. ...16
Розділ 3. Аналіз маркетингового середовища ВАТ „Укрелектроапарат”...........2 4
3.1. Аналіз макросередовища підприємства.................. .............................. ...........24
3.2. Аналіз мікросередовища............... .............................. .............................. .........27
3.3. Аналіз конкурентного середовища ВАТ „Укрелектроапарат”............ ..........29
Розділ 4. Оцінка стану маркетингової діяльності.................... .............................. .37
Висновки................. .............................. .............................. .............................. .........41
Список використаних джерел........................ .............................. ............................43
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. .......45
   
Список літератури

1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.
2. Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993.
3. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000.
4. Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999.
5. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.
6. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book chamber international, 1992.
7. Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002.
8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.
9. Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. — СПб.: Питер, 2001.
10. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.
11. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.
12. Ламбен Ж. Стратегічний маркетинг: Європейська перспектива / Пер. з фр. - Санкт - Петербург: Наука, 1996. - 589 с.
13. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей ( Т1НГ) / Е.В.Савельєв, В.П.Дяченко, В.Е.Куриляк та ін.- К.:-НМКВО, 1993. - 71 с.
14. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н.Романова. - М.: Банки й биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.
15. Маркетинг. / Под ред. акад.. А.Н. Романова. – М.: Машиностроение, 1995. – 239 с.
16. Наймушин А.Д. Основы организации рекламы. – М.:Внешторгиздат, 1992. – 357 с.
17. Ортинська В.В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенні стратегії маркетингу // Фінанси України, №8, 1998. - 42-46 с.
18. Основи економічного аналізу: Короткий теоретико-методологічний курс: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 128с.
19. А. О. Устинко Практикум з маркетингу: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 224с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.