14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Механізм мотивації персоналу організації з урахуванням об’єктивних законів управління№ роботи: 264
розділ: Економіка праці
тип: Курсова робота
об'єм: 44 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ......3
РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ.................... .............................. .............................. 5
1.1 Сутність мотивації та її роль в системі управління.................... .......................5
1.2 Механізм мотивації персоналу та особливості його дії в сучасних умовах........................ .............................. .............................. .............................. .........9
1.3 Характеристика об’єктивних законів управління та їх вплив на мотивацію персоналу організації................... .............................. .............................. .................14
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ХФ АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ......................... .............................. .............................. .......................18
2.1 Соціально-економічна характеристика ХФ АТ Райффайзен Банк Аваль......18
2.2 Аналіз системи менеджменту та дії об’єктивних законів управління в ХФ АТ Райффайзен Банк Аваль......................... .............................. .............................. .24
2.3 Особливості механізму мотивації персоналу банку......................... ...............27
РОЗДІЛ ІІІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ХФ АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ......................... ............31
3.1 Пропозиції щодо забезпечення дії об’єктивних законів управління в ХФ АТ Райффайзен Банк Аваль як основи мотивації персоналу банку......................... ..31
3.2 Напрями вдосконалення мотиваційного механізму в ХФ АТ Райффайзен Банк Аваль......................... .............................. .............................. .............................3 3
3.3 Мотиваційний моніторинг як умова ефективного впливу на поведінку персоналу..................... .............................. .............................. .............................. .....36
ВИСНОВКИ............. .............................. .............................. .............................. ........40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ...........43
ДОДАТКИ........ .............................. .............................. .............................. ................45
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р.
2. Кодекс законів про працю України N 322-VIII від 10.12.71.
3. Закон України Про колективні договори і угоди //Збірник законодавчих та нормативно-правових актів. – Київ: Основа, 2000. – С.266-274.
4. Коваленко М.А., Сухомлин Л.Є. Мотивація і стимулювання праці менеджерів як напрямок підвищення ефективності корпоративного управління //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Економіка. – № 18. – 2004. – С. 162-165.
5. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Міненко М.А. Менеджмент. Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 690с.
6. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. Корпоративне управління. - Підручник..- К.: Сузір’я, 2007.- 436с.
7. Новак В.О. Основи теорії управління. Навчальний посібник.- К.: НАУ, 2002. – 236 с.
8. Паладій М.В. Методи трудової мотивації банківського персоналу // Економіка праці: Зб. наук. пр. - Хмельницький: НВП “Еврика” ТОВ, 2006. - с. 159-160.
9. Паладій М.В. Підсистема трудової мотивації в моделі управління банком // Вісник технологічного університету Поділля. 2006. - № 5, ч. 2. - с.123-125.
10. Паладий Н.В., Семикина М.В. Мотивационный механизм: функционирование, качественный анализ // Соціально-економічні питання праці, демографії та зайнятості населення: Зб. наук. статей. - Кіровоград: КІСМ, Кіровогр. обл-держадміністрація. - 2003. - с. 22-28
11. Паладій М.В., Семикіна М.В. Стимулювання реґламентованої й творчої праці: мотиваційний аспект // Україна: аспекти праці. - 2003. - № 1. - с. 20-23
12. Паладій М.В., Семикіна М.В. Мотивація праці в системі управління банківським персоналом // Демографія, економіка праці та соціальна політика (Вип. 6). - Кіровоград: КДТУ, 2005. - с. 115-119
13. Потьомкін Л.. Сучасні тенденції організації оплати праці // Україна: аспекти праці.- 2003.- №7 с. 23-29.
14. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1989 г.
15. Семикіна М. Філософія мотивації праці в умовах формування конкурентних відносин // Україна: аспекти праці.- 2004.- №2.
16. Харченко М., Шкорінов С. Показники оцінки результатів діяльності працівників підприємств та деякі підходи до організації матеріального стимулювання їх праці // Україна: аспекти праці.- 2003.- №4.
17. Черватюк. О. Заробітна плата в механізмі трудової мотивації працівників // Україна: аспекти праці.- 2007.- №3.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.