17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз господарської діяльності підприємства№ роботи: 263
розділ: Економічний аналіз
тип: Курсова робота
об'єм: 66 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Загальна характеристика ВАТ „Пригма-Прес”................. .............................. .5
2. Аналіз темпів зростання обсягів випуску продукції, товарів, робіт, послуг........................ .............................. .............................. .............................. ......9
3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................1 3
4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................1 9
5. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою......................... .........29
6. Аналіз фонду оплати праці на підприємстві.................. .............................. ...36
7. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції..................... ........41
8. Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованостей............... .......45
9. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. .........51
10. Аналіз фінансових результатів підприємства за видами його діяльності.................... .............................. .............................. .............................. ..58
Висновки та пропозиції.................... .............................. .............................. .........61
Список використаних джерел........................ .............................. ........................65
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 67
   
Список літератури

1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. В. И. Стражева. – 3-е изд. перераб. и доп. – Мн. Высш. шк., 1998 – 398 с.
2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 169 с.
3. Бароненкова С. А., Бондарь Ю. Г. Экономический анализ – основа поисков резервов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 91 с.
4. Высоцкий Д. А. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности // Бухучёт. – 1996. - №12. – с. 36-37.
5. Демченко В. С., Милета В. И. . Системный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.
6. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
7. Кац И. Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка). – М.: Финансы и статистика, 1991. – 192 с.
8. Ковалёв В. В. Агнализ и управление дебиторской задолженностью // Бухучёт. – 1995. - №10. – с. 37-42.
9. Кодацкий В. П. Анализ прибыли предприятия // Финансы. – 1996. - №12. - с. 18-20.
10. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2000 – 378 с.
11. Кожанова Є. П. ,Колода О. П. Факторний аналіз прибутку // Фінанси України. – 19999. - №4 – с. 33-40.
12. Крымов В. Ф. Сравнительный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 72 с.
13. Кучкина Л. А. Анализ функциональной деятельности с помощью коэффициентов // Бухучёт. – 1997. - №12. – с. 17-19.
14. Лихачова. Анализ доходности предприятия // Финансы – 1997. - №12 – с. 17-19.
15. Литвин О. О. О факторном методе планирования прибыли и рентабельности // Финансы -1994. – с. 29 -35.
16. Лобанов О. П. Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства // Вісник податкової служби України – 2000. - №24 с. 23-27
17. Русак М. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. Справочное пособие. – Мн.: Высшая школа, 1997. – 309 с.
18. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. 2-е изд. Перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», - 1995. – 498 с.
19. Финансы предприятия / Под ред. О. И. Волкова. – М.: Инфра, 1997. – с. 180-207.
20. Шихарева Н. Анализ изменений в налогообложении прибыли предприятий в контексте международных стандартов // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. - №1. – с. 68-75.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.