17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості побудови управлінського обліку на підприємстві№ роботи: 259
розділ: Аудит
тип: Курсова робота
об'єм: 34 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...........3
1. Теоретичні аспекти системи управлінського обліку та її побудови на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. .........6
1.1. Сутність управлінського обліку, історичні аспекти його становлення та розвитку і роль в управлінні підприємством................. .............................. .................6
1.2. Основи побудови системи управлінського обліку на підприємстві.................. 12
2. Аналіз системи управлінського обліку на ВАТ „Пригма-Прес”................. .........19
2.1.Загальна характеристика підприємства та його діяльності.................... .............19
2.2. Аналіз фінансової структури підприємства.................. .............................. .........23
3. Вдосконалення системи управлінського обліку на підприємстві.................. .......26
ВИСНОВКИ........... .............................. .............................. .............................. ..............31
ЛІТЕРАТУРА.. .............................. .............................. .............................. .....................33
ДОДАТ КИ............................ .............................. .............................. .............................. 35
   
Список літератури

1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14. 02. 1992 р. зі змінами та доповненнями.
2. Положення про порядок реструктуризації підприємств. // Галицькі контракти. Дебет-кредит.-2000.-№39.-с. 115 – 118.
3. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект. Хорнгерн Ч. Т., Фостер Дж. Пер. с англ./Под ред. Я. В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1995 с.: ил. - (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).
4. Бухгалтерский управленческий учет В. Б. Ивашкевич. Учебник для вузов. - М.: Юрист, 2003 - 618 с.
5. Бухгалтерский управленческий учет. Вахрушина М. А. Учебник для вузов. 2-е изд. доп. и пер. - М.: ИКФ Омега-Л; Высш. школа, 2002 - 528 с.
6. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навч. пос./ М.І.Должанський, А.М.Должанський.- Львів: ЛБІ НБУ, 2003.- 494с.-
7. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
8. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
9. Экономическая энциклопедия в 3 томах, под редакцией С. В. Мочерного, Издательский центр "Академия" - К.: 2000 г.
10. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
11. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфинкель и др.-М., 1996.
12. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посіб.- К.: Знання-Прес, 2003.- 287с.-
13. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2003.- 624с
14. Управленческий учет. К. П. Янковский, И. Ф. Мухарь. - СПб: Питер, 2001. - 128 с.: ил. (Серия "Краткий курс").
15. Управлінський облік С. Ф. Голов. Підручник. - К: Лібра, 2003 - 704 ст.
16. Управленческий учет: принципы и практика. Апчерч А. Пер с англ./Под ред. Я. В. Соколова, А. И. Смирнова. - М.: Финансы и статистика, 2002 - 952 с.: ил.
17. Устенко О. Л. Экономика предприятия. - К., 1997.
18. Уткин Э. А. Антикризисное управление. - М., 1997.
19. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу.- Львів: Світ, 1993.- 216 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.