16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сучасний стан ринку страхових послуг в Україні№ роботи: 257
розділ: Страхування
тип: Курсова робота
об'єм: 44 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ…........................ .............................. .............................. .............................. .......3
Розділ 1. Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України....................... .............................. .............................. .............................. ........5
1.1. Історичні аспекти виникнення ринку страхових послуг в Україні.................5
1.2 . Суб’єкти страхового ринку......................... .............................. .........................16
1 .3. Державне регулювання страхової діяльності.................... .............................. 20
Розділ 2. Аналіз видів страхових послуг в Україні....................... .........................27
2 .1. Майнове страхування як найдавніший вид страхування................... .............27
2.2. Характеристика та види особистого страхування................... ........................28
2. 3. Особливості страхування відповідальності.............. .............................. .........31
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в Україні....................... .............................. .............................. .............................. .......34
Висновки........... .............................. .............................. .............................. ...............40
Список використаної літератури.................... .............................. ............................43
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........45
   
Список літератури

1. Закон України «Про страхування» № 2745-ІІІ від 04.10.2001р.
2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа.- 4-е вид. К. Знання 2005 351 ст.
3. Бондар О.В., Залєтов О.М., Фурсевич П.П. Обов'язкове страхування. Посібник К. 2005 496 ст
4. Бірюков В., Єфімов Ю., Залєтов О. та ін. / Залєтов О.М.(ред.) Страхове посередництво: теорія і практика. Навчальний посібник К. 2004 416 с.
5. Василишин Р.Д., Кашенко О.Л., Борисова В.А. / Чупіс А.В. (ред.) Економічні основи страхування Суми. Довкілля 2001 412 с.
6. Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін. Страхування: теорія та практика. Навчально-методичний посібник (рек. МОН України) Х. Бурун книга 2004 376 с.
7. Гоцуляк С.А., Залетов А.Н., Перетяжко А.И., Шевченко В.И. Страховое дело в Украине: состояние, тенденции, перспективы К. 2005 416 ст
8. Залетов О.А. Страхование в Украине (под ред. Слюсаренко О.А. д-р екон. наук), – К.: МА «BeeZone», 2002 – 452 с.
9. Зальотов О. Проблеми інтеграції на страховому ринку України. // Финансовые услуги №1-2, 1999, 10-13 с.
10. Заруба О. Д. Страхова справа. - К.: Знання, 2002. - 321 с.
11. Клапків М.С., Ткаченко І.С. Зарубіжна практика застосування теорії ризику в страховому підприємництві // Фінанси України. - 1999. - № 11. - С. 103-111.
12. Кривошпик Т. Д. Страхування майна громадян. Розділ в книзі “Страхування”: К., КНЕУ, 1998. – С. 303-326..
13. Плиса В.Й. Страхування. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. Каравела 2005 392 ст
14. Про стан та тенденції розвитку страхового ринку України у 2003 році. Україна-Business, №18 від 13.10.04 р. с.3. Огляд Укрстрахнагляду.
15. Про стан та тенденції розвитку страхового ринку України у 2004 році. Україна-Business, №15 від 14.05.05 р. с.2.
16. Реверчук С.К., Сива Т.В., Кубів С.І., Вовчак О.Д. Історія страхування. Підручник (затв. МОН України) К. Знання 2005 213 с.
17. Статистичний щорічник україни за 2005 рік. К. 2006
18. Страхування. Підручник (Керівник авт. кол. і наук. ред. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
19. Страховий бізнес України - (Керівник С.Подий), - Видавництво “Логос”, 2001.
20. Страхове посередництво: теорія і практика. Навчальний посібник К. 2004 416 ст.
21. Таркуцяк А.О. Страхування: питання і відповіді. Навчальний посібник для ВНЗ К. ЄУФІМБ 2003 253 ст
22. Штефюк П. Л., Штефюк Т. Ю. Страхування: Навч. посібник. - Чернівці: Прут, 2001. — 168 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.