17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація трудових процесів у рослинництві№ роботи: 255
розділ: Економіка праці
тип: Курсова робота
об'єм: 37 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.................. 5
1.1. Коротка природноекономічна характеристика підприємства.................. ....5
1.2. Аналіз господарської діяльності та спеціалізація сільськогосподарського підприємства.................. .............................. .............................. .............................. 7
1.3. Характеристика внутрішньогосподарських підрозділів сільськогосподарського підприємства.................. .............................. ...........16
Розділ 2. Теоретичні основи організації основних трудових процесів у рослинництві.................. .............................. .............................. ............................18
2.1. Принципи організації праці та трудових процесів...................... ...............18
2.2. Організація трудових процесів на основних механічних польових роботах....................... .............................. .............................. .............................. ...21
Розділ 3. Шляхи удосконалення основних трудових процесів у рослинництві.................. .............................. .............................. ............................24
3.1. Досвід застосування інноваційних технологій у ґрунтових роботах агрегатів..................... .............................. .............................. .............................. ...24
3.2. Удосконалення організації основних трудових процесів по обробітку ґрунту, внесення добрив і посівів обраної культури для виконання курсової роботи........................ .............................. .............................. .............................. ...26
3.3. Удосконалення організації робіт по догляду за посівами та на збиранні врожаю........................ .............................. .............................. .............................. ..29
Висновки................ .............................. .............................. .............................. ......33
Список використаних джерел........................ .............................. ........................36
До датки......................... .............................. .............................. .............................3 8
   
Список літератури

1. Адамчук В.В. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 2001. 407 с.
2. Громова М. Н. “Проблеми економіки праці в сільському господарстві” - К.: Основи, 1996 – 248 с.
3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник. -К.: 2004. -535 с.
4. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -440 с.
5. Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2003. -300 с.
6. Здоровцов О.І. та ін. Економіка сільського господарства: Підручник. - К.: Вища школа., 1994. - 415 с.
7. Калина А. В. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: МАУП, 2004. -272 с.
8. Курбатов И.Д. Экономия рабочего времени - важный резерв роста производительности труда. //Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий. - 2002 г. - №8.
9. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -Л.: Новий Світ-2000, 2004. -248 с.
10. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -К.: Атіка, 2004. -304 с.
11. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник. -К.: Вища школа., 2007.-415 с.
12. Охапкіна А. І. Наукова організація и нормування праці на сільськогосподарських підприємствах. К: Академія, 2005 – 150 с.
13. Подоровская М.М. Организация труда: Конспект лекций. — 2-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 112 с
14. Патрушев В.Д. Бюджет времени сельского населения. М.: "Наука"". 2006 – 450 с.
15. Павчак В.А. та ін. Економіка сільського господарства Навч. Посібник /В.А. Павчак, Р.А.Іванук, В.Г. Поплавський; за ред. В.А. Павчака. - К.: Вища школа, 2003.
16. Серова Е.В. Аграрная зкономика: Учебник - М.: ГУ ВШЗ, 1999.
17. Економіка підприємств /навчальний посібник/ за ред. П.С. Харіва - Тернопіль: Економічна думка, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.