19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Діяльність міжнародних організацій у сфері соціально-трудових відносин№ роботи: 248
розділ: Економіка праці
тип: Курсова робота
об'єм: 29 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ....3
Розділ 1. Діяльність МОП у сфері соціально трудових відносин.....................5
1.1. Створення МОП, як складової частини Версальського мирного договору...................... .............................. .............................. .............................. ...5
1.2. Діяльність та структура МОП........................... .............................. ..............10
Розділ 2. Основні принципи та права у сфері праці......................... ..................17
Розділ 3. Членство України у МОП........................... .............................. ............21
Висновки...... .............................. .............................. .............................. ................24
Список використаної літератури.................... .............................. ........................27
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 29
   
Список літератури

1. Конституція України // Час. – 1996
2. Кодекс законів про працю України. К.: Праця 1994, 88 с.
3. Издание бюро МОТ в Москве. «Что такое МОТ? Чем она занимается». (Москва 2000) стр 3-362.МБТ.-Женева.1991.
4. Конвенции и рекомендации принятые Международной конференцией труда
5. Адамчук В. В. Экономика и соціологія труда: Учебник для вузов. М. 1997. - 407
6. Богиня Д. П. Основи економіки праці : Навч. посіб. -3-є вид., стереотип.. -К.: Знання-Прес, 2002. -313 с.
7. Буряк П.Ю. Економіка праці й соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -440 с.
8. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Підручник. -К.: 2004. -535 с.
9. Горелов Н. А, Экономика трудовых ресурсов: Учебное пособие. – М. 1989. – 208 с.
10. Данюк В. М., Клолот А. М. Управління трудовими ресурсами. Загальні основи. Населення. Трудові ресурси України. – К., 14995. – 246 с.
11. Завіновська Г.Т. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: КНЕУ, 2003. -300 с.
12. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб для студ. вузів. -К.: Кондор, 2004. -432 с.
13. Калина А. В. Економіка праці : Навч. посіб. -К.: МАУП, 2004. -272 с.
14. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -Л.: Новий Світ-2000, 2004. -248 с.
15. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини : Навч. посіб. -К.: Атіка, 2004. -304 с.
16. Осовська Г. В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами: навчальний посібник. Житомир 2000. – 304 с.
17. Петрика М. О. Управління трудовими ресурсами. – Л. 1996. – 196 с.
18. Экономика и рынок труда / А. С. Головачёв и др. Учебное пособие. – Минск, 1994. -388 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.