18 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Кредитні ресурси та джерела їх формування№ роботи: 247
розділ: Банківська справа
тип: Курсова робота
об'єм: 37 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ……………….3
Розділ 1. Теоретичні основи кредиту та кредитних ресурсів………………….….5
1.1. Сутність і особливості банківського кредиту………………………………....5
1.2. Сутність та джерела формування кредитних ресурсів банку………………..7
Розділ 2. Аналіз кредитних ресурсів та джерел їх формування КБ “Приватбанк”.................. .............................. .............................. .............................. .11
2.1. Аналіз проведення кредитних операцій...................... .............................. .......11
2.2. Аналіз депозитних операцій комерційного банку......................... ..................21
Розділ 3. Шляхи щодо підвищення ефективності діяльності банку....................27
В исновки....................... .............................. .............................. .............................. ...34
Список викорисатних джерел........................ .............................. ............................36
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........38
   
Список літератури

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”// Відомості верховної Ради. – 2001.- № 5-6.
2. О. М. Петрук Банківська справа : Навчальний посібник / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – К., 2006.с.182-199.
3. Банківська справа: Навчальний посібник/за ред. Р.І. Тиркала. – Т., 2005.
4. Агеев М. Управление депозитами коммерческого банка // Бизнес-Информ. — 1999, № 3—4.
5. Азаров. М. Проблемы кредитування у сучасних умовах та формування процентних ставок за кредитами на регіональному рівні // Вісник НБУ. — 1999, № 8.
6. Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку Банківського продукту // Вісник НБУ. — 1999, № 4.
7. Ревун В.І. Аналітика проблемності комерційного банку. // Фінанси Украіни. – 2006.-№8.-С.88-101.
8. Осташ С. Деякі аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.-С.47-49.
9. В.В. Зянько, О.В.Тептя Банківська справа - Вінниця ВНТУ 2004.
10. О. Користін “Банківська таємниця та легалізація злочинних доходів//Підприємство, господарство і право ” 2005р. №7.- с.39-43
11. Операції комерційних банків /Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табчук, Я.Грудзевич, М. Вознюк, - 3-еє вид,- К.: Алеута; Львів: ЛБІ НБУ, 2007. – 500ст
12. Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М. “Аналіз діяльності комерційного банку.” Житомир: РУТА, 2006 р. – 324 c.
13. Щомісячний науково - практичний журнал Національного банку "Вісник Національного банку України" №3
14. Гладких Д. “Особливості планування доходів та витрат банківської установи // Вісник НБУ ” 2007р.
15. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку. // Вісник НБУ.-2001.-№2.С.39-43.
16. Білецька Н. “Розрахунок доходів та витрат банку внаслідок впровадження національної системи масових електронних платежів – 2005р.”
17. Примостка Л.О. Фінансовій менеджмент банку: Навч. посібник.-К., 2004р.
18. Заїка А. Проблеми взаємовідносин банку і позичальника // Економіка України. — 1999, № 6.
19. Бойко О. Як ефективно залучити кошти? // Вісник НБУ. — 1999, № 7.
20. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках: Навчальний посібник. — К, 2002.
21. Кириченко К.К. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. — К., 2000.
22. Садвакасов К.К. Комерційний банк: Управлінський аналіз діяльності. — М., 2004.
23. Банковский менеджмент: Учебное пособие для ВУЗов / под. ред. А.А. Кириченко. — К., 2000.
24. Лаптєв С.М. Фінансове планування у банку. // Фінанси України. – 2001.-№8.-С.102-108.
25. Білий Є.Л. Банківський менеджмент. Управління фінансовою стійкостю комерційного банку. — Запоріжжя: РІП “Видавець”, 2005.
26. Болюх М., Горбатюк М., Заросило А. Аналіз організації грошового обігу в банку // Схід. — 1999, № 3.
27. Гуцал. І. Банківська система України: стан і перспективи // Банківська справа. — 2000, № 2.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.