22 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз конструкції, асортименту і споживчих властивостей легкових автомобілів№ роботи: 245
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 44 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .......3
РОЗДІЛ 1. Основні відомості про легкові автомобілі та їх виробництво…..........5
РОЗДІ Л 2. Вивченняч асортименту легкових автомобілів на прикладі ДП “Хмельницьк-авто”............. .............................. .............................. ...........................16

2.1. Асортимент.................... .............................. .............................. ..........................16
2.2. Споживчі властивості легкових автомобілів................... .............................. ...18
2.3. Якість легкових автомобілів................... .............................. .............................2 8
РОЗДІЛ 3. Огляд ринку легкових автомобілів в Україні....................... ...............31
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.................... .............................. .............................. 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. ............43
   
Список літератури

Закон України "Про захист прав споживачів" (зі змінами і доповненнями відповідно до Закону №82/95 - ВР від 02.03.1995, Закону №230/95 - ВР від 20.06.1995).
2. Апопій В.В., Бабенко С.Г "Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг" Київ 2002.
3. Вахламов В.К. Автомобили: Теория и конструкция автомобиля и двигателя. Учебник.-2-е изд.,стер. М. 1999.
4. Герасимчук В. Г "Маркетинг: теорія і практика" - К.: Вища школа 1994.
5. Кисельов А.П "Основи маркетингу" - К.: Вища школа 1998.
6. Котлер Ф. "Основи маркетингу" - М: Прогрес 1992.
7. Панкратов Ф.Г., Арустамов Є.А "Організація і технологія торговельних процесів" - М: Економіка 1990.
Зав’ялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицях: Учеб.пособие. –М.: ИНФА –М,-2001.- 496с.
8. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-методичний посібник. – КНЕУ, 2000.-124с.
9. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. –К: КНЕУ, 2000.-380с.
10. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій: Уч.посіб.-К: Видав-во Європ. ун-ту, 2000.-48с.
11. Маркетинг /Т.Д. Маслова, Л.Н. Кавалик, С.Г. Божук. – СПб.: Питер, 2001.-320с.
12. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник /Под Ред. проф. Алексунина В.А. –М.: Изд. – книготорг. Центр “Маркетинг”, 2001.
13. Маркетинг: Учебник/Под ред. проф. Г.Л. Башева –М: Высшее образование, “Экономика” –1999.
14. Маркетинг: Уч.посіб./5-те видання/Г.Амстрот, Ф. Котлер/Під ред.Н.В.Шульгіной: видавництво “Діалектика” –К, 2001.
15. Основы предпринимательской деятельности: маркетинг: Учеб.пособ./Под ред.В.М. Власовой. – М.:Финансы и статистика, 1999.-240с.
16. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: ИПМ, 1999. – 388с.
17. Промисловий маркетинг. Теорія та господарські ситуації: Підручник /Під ред. А.О. Старостиної. – К.: “Іван Федоров”, 1997. – 474с.
18. Старостіна А.О., Черванов Д.М., Зозульок О.В. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Знание-Прес, 2002.
19. Ромаш Е. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций: основные понятия и подходы/Маркетинг и реклама. – 2003.-№2. –с.18-21.
20. Статистичний щорічник України за 2007 р. К. 2008.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.