17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік та контроль використання матеріальних ресурсів№ роботи: 243
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Курсова робота
об'єм: 42 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ...............3
РОЗДІЛ І. Облік використання матеріальних ресурсів...................... .............................5
1.1. Організація обліку виробничих запасів. Класифікація. Оцінка........................ .......5
1.2. Документальне оформлення надходження запасів на склад і відпуску зі складу........................ .............................. .............................. .............................. ..................7
1.3. Облік запасів на складі........................ .............................. .............................. ...........13
1.4. Оцінка запасів....................... .............................. .............................. ..........................14
1.5 . Оцінка запасів за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку..............16
РОЗДІЛ ІІ. Синтетичний облік надходження і використання виробничих запасів....................... .............................. .............................. .............................. ................19
РОЗДІЛ ІІІ. Контроль використання матеріальних ресурсів...................... ..................33
3.1. Задачі, види і джерела контролю матеріальних цінностей..................... ...............33
3.2. Контроль використання матеріальних ресурсів...................... .............................. ..34
3.3. Інвентаризація виробничих запасів....................... .............................. .....................36
ВИСНО ВОК........................... .............................. .............................. .............................. ..39
ЛІТЕРАТУРА.............. .............................. .............................. .............................. .............41
   
Список літератури

1. Закон України про оподаткування прибутку підприємств від 22.12.1999 // Діло. – 1995. - №13. – С.1-16.
2. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шулепова С.М., Шигун М.М. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с.
3. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 672 с.
4. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В. Облік і аналіз ЗЕД. Практикум. Навчальний посібник– Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.
5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП. “Рута”, 2002. – 688 с.
6. Бухгалтерський облік в Україні (за національними положеннями): Навч. — практ. посіб. / За заг. ред. П. В. Мельника; — Ірпінь: Т-во "МП Леся", 2002. — 392 с.
7. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Практ. посіб. /Л. В. Панкевич, М. А. Зварич, Р. С. Бойко, Л. М. Лучечко. — Л.: Аверс, 2001.
8. Бухгалтерський облік і прийняття рішень: Навч. посіб. / За ред. П.С. Cмоленюка. — Хмельницький: НВП "Евріка" ТОВ, 2001. — 379 c.
9. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. / Л. А. Костецька, І. М. Негрич, В. К. Орлова та ін. — Івано-Франківськ: Полум’я, 2000.
10. Бухгалтерский учет: (пособие по выполнению практ. задач): Учеб. пособие / Запорож. гос. инженер. акад.; Под ред. И.И. Сахарцевой. — Запорожье, 2001. — 322 с.
11. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.
12. Бухгалтерський словник. Колектив авторів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.
13. Бухгалтерський учет в условиях инфляции // Все о бухгалтерском учете – 2000. №7 –с.16.
14. Бухгалтерський учет, аудит и рынок: теория и практика // Бухгалтерський учет и аудит – 2001. № 1, -с. 11.
15. Верига Ю.А., Заєць О.В. Бухгалтерський облік в основних галузях підспоживчої кооперації. Т.2. –К.: Лібра, 2001.
16. Малюга Н.М., Лебедзевич Я.В., Горецька Л.Л., Давидюк Т.В. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. - 480 с
17. Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник вправ. Вид. 4-е, перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 480 с
18. Організація бухгалтерського обліку. Підручник / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с.
19. Організація бухгалтерського обліку. Збірник задач і вправ.– Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.
20. Особливості обліку в галузях економічної діяльності. Збірник задач і вправ. / За ред. доц. Н.М. Малюги. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.