24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз власності в економічній системі№ роботи: 24
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади відносин власності
1.1. Економічний зміст відносин власності
1.2. Типи види й форми власності
Розділ 2. Основні тенденції у відносинах власності на сучасному етапі
Розділ 3. Стан та розвиток відносин власності в Україні
3.1 Сучасний стан відносин власності в Україні
3.2. Проблеми приватизації власності в Україні
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Вивченн я господарського ладу тієї чи іншої країни неминуче ставить перед дослідником корінне питання: кому належить економічна влада, хто розпоряджається суспільним багатством. Суть цієї влади полягає в характері привласнення засобів виробництва і його результатів. Тому, щоб зясувати природу та економічну структуру того чи іншого суспільства, необхідно передусім розкрити зміст існуючої системи відносин власності.
Відносини власності виникають між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ.
Соціально-економічною основою функціонування економічної системи є відносини власності. Власність як комплекс відносин, багатомірне та багаторівневе явище, і соціально-економічний процес характеризується поліфункціональністю і полірезультативністю.
Правові відносини власності виражаються в закріпленні за різними субєктами прав володіння, користування і розпорядження.
Отже, відносини власності втілюються насамперед у певних юридичних нормативних актах. Але власність - це не лише юридична, а й економічна категорія. Причому остання є визначальною: саме економічні відносини власності детермінують їхню юридичну форму. Взаємозвязок тут такий: економічні відносини - базисні, юридичні - надбудовні.
Власність в економічному сенсі являє собою складну систему господарських відносин, які існують у виробництві. Ця система включає в себе такі групи відносин:
а) відносини з приводу привласнення умов виробництва і його результатів;
б) відносини господарського використання майна;
в) економічні форми реалізації відносин власності.
Власність - це ядро системи виробничих відносин, серцевина кожного суспільного способу виробництва, її називають ще основним, визначальним виробничим відношенням. При цьому мається на увазі таке.
По-перше, власність визначає характер функціонування не лише соціально-економічних, а й організаційно-економічних відносин. Наприклад, за умов суцільного одержавлення власності немає умов для розвитку підприємництва, маркетингової організації господарства тощо.
По-друге, власність визначає цілі й мотиви розвитку виробництва.
По-третє, будь-які докорінні зміни в економічних відносинах мають починатися з відповідних перетворень у відносинах власності. Без цього не можна досягти скільки-небудь істотних зрушень у господарському житті.
Економічні відносини являють собою сукупність соціально-еко-номічних та організаційно-виробничих звязків між господарюючими субєктами в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, послуг і доходів.
Сучасна система власності характеризується не уніфікацією, а ускладненням структури, багатоманітністю форм власності і господарювання.
Зважаючи на вище сказане, дана тема набуває надзвичайної актуальності в умовах сьогодення.
Основними дослідниками, що займалися даними питання є: Г. Рамсей, М. Пуль, Дж. Крична, К. Маркс, Ф. Енгельс, П. Дракер, С. Міль, Л. Ковалевський, Р. Кроуз, А. Алчіан, А. Оноре та інші.
Мета курсової роботи – аналіз власності в економічній систсемі. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розвязати наступні завдання:
- розкрити понятійно-термінологічний апарат теми дослідження;
- дослідити актуальність теми;
- визначити економічний зміст відносин власності;
- проаналізувати типи, види і форми власності;
- охарактеризувати основні тенденції у відносинах власності;
- вивчити сучасний стан відносин власності в Україні.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.