16 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Виконання наказу або розпорядження№ роботи: 238
розділ: Кримінальне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 29 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ…………………………………………………………….… ………………3
1. Загальна характеристика обставин, що виключають злочинність діяння.…6
2. Поняття законного і явно злочинного наказу чи розпорядження……..….13
3. Виконання законного наказу або розпорядження…………………….……17
4. Кримінально-правові наслідки виконання і невиконання явно злочинного наказу або розпорядження…………………………………………… ……..…..24
Висновки…………………………… ……………………………………………26
Список використаних джерел………………………………………….……….28
   
Список літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами та доповненнями, внесеними Законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8.12.2004 р.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. (зі зм. та доп.) // К.: Атіка, - 2001. 160с.
3. Закон України "Про оборону України" в редакції від 5 жовтня 2000р. (ст.ст. і, 12, 17).
4. Закон України " Про Службу безпеки України" під 25 березня 1992р. (ст. 35).
5. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України від 24 березня 1999 р. (ст. ст. Я, 28-38).
6. Дисциплінарний статут Збройних Сил України від 24 березня 1999 р.
7. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України. Затверджений Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 р.№ 1368-ХІІ (ст. 10).
8. Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С.І. Дячук / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 17 с. — укp.
9. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації. Навчальний посібник. К.: Хрінком Інтер, 2006. – 704 с.
10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-ге вид., переробл. Та доповн. / Відп. ред. С. С. Сценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. (Нормативні документи та коментарі).
11. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник. За редакцією професора П. С. Мати шевського. – Київ, Юрінком, 1997.
12. Кримінальне право України. П.Д. Беленчук 2003 р
13. Кримінальне право України: Загальна частина, Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 2005
14. Кримінальне право України: Особлива частина. Підручник. / За ред.. професорів М. І. Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація – Киїів-Харків: Хрінком Інтер, Право, 2002. – 494 с.
15. Коржанський М. Уголовне право України. Загальна частина. Курс лекцій. – К., 1996
16. Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів- К.: Атіка, 2004.- 488 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.