13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Договір найму житла№ роботи: 235
розділ: Цивільне право України
тип: Курсова робота
об'єм: 29 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ 3
1. Поняття та характеристика ознак договору найму житлового приміщення 5
2. Права наймача житла 13
3. Обов’язки сторін за договором найму 16
4. Підстави припинення договору 21
Висновки 26
Список використаних джерел 29
   
Список літератури

. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Житловий кодекс УРСР від 30 червня 1983 року №5464-х.
3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року.
4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року за № 436-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2003. - №18
5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Типовий договір найму житла в будинках державного і комунального житлового фонду” від 22 червня 1998 p. № 939.
6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями” від 8 жовтня 1992 p. № 572.
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання, що виникають у практиці застосування судами Житлового кодексу України" від 12 квітня 1985 p. № 2.
8. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 p. № 9
9. Постанова Ради Міністрів УРСР “Про Правила обміну житлових приміщень” від 31 січня 1986 p. № 31.
10. Дашков Л. П., Бризгалін А. В. Комерційний договір: від укладення до виконання. — К., 1996.
11. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгент та ін. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К., 2002.
12. Цивільне право України: Підручник / За ред.. В. І. Борисової – К.: Хрінком Інтер, 2004. 480 с.
13. Цивільне право України: академічний курс. Загальна частина За ред. Я. М. Шевченко – К.: Концерн «Видавничий Дім» Ін Юре», 2003 – 406 с.
14. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України Підручник, - К.: Істина, 2003. – 773 с.
15. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч.: Ч. 1 / За ред. Я. М. Шевченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – 896 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.