16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Зміст Конституції Украни та основні етапи сучасної конституційної реформи№ роботи: 234
розділ: Коституційне право
тип: Курсова робота
об'єм: 26 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ……………………………………………………...…… …………………..3
1. Поняття Конституції України та основні етапи сучасної конституційної реформи…………………………………………………………… …………...….6
2. Зміст конституції та її властивості…………………………………………... 13
3. Форма та структура Конституції…………………………………………….. 16
4. Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України…………….20
Висновки…………… ……………………………………………………………23
Спи сок використаних джерел……………………………………………….….25
   
Список літератури

1. Конституція України, 28 червня 1996 р.// Відомості Верховної Ради України 1996 р. № 30.
2. Коліушко І., Тимощук В. А ви читали проект 4180? Критична оцінка „політичної реформи” // http://www.golosiyiv.kiev.ua
3. Катеринчук М. Парторг // Киевский телеграф. – 2005. – 28 октября – 3 ноября. – С. 4
4. Лінецький С. В., Мельник М. І., Ришелюк А. М. Конституційне законодавство України (Законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів. – К., 2000. – С. 800.
5. Рагозин Н. П. Очерки современной демократии. Украинские проблемы в контексте международного опыта. – Донецк, „Донбасс”, 2003. – С. 225.
6. Речицький В. Конституційна реформа як симптом політичної компрометації \ Політична реформа: експертний аналіз – Харків, Фоліо, 2004. – С. 47.
7. Речицький В., Захаров Є. Конституційна реформа 2004 року і права людини // Права людини. – 2005. - № 7 (31). – С. 2.
8. Ребкало В. А. Етапи становлення, динаміка та пріоритети політичної реформи в Україні \ Парламентсько-президентська форма правління: Україна та німецький досвід: збірник наукових праць / За наук. ред. Розпутенка І. В. – К.: „К.І.С.”, 2003. – С. 49.
9. Політична реформа в Україні: ключові питання і суперечності: Мат. „круглого столу”. – К.: НІСД, 2003. – С. 58.
10. Суспільство прагне рішучих змін // Президентський вісник. – 2004. – 31 березня. – С. 1.
11. Погорілко В.Ф. Конституційне право України, Київ, Наукова думка, 2002 р., с. 126-131, 555-573.
12. Федоров М.П. Історія держави і права зарубіжних країн, Київ, 1998 р., с. 211-213.
13. Фрицький О.Ф. Конституційне право України, Київ, Юрінком Інтер, 2002 р., с. 79-83; 470-484.
14. Чиркин В.Е. Конституционое право. Россия, Зеркало, 1998 г., с. 29.
15. Федоров М. П: Історія держави і права зарубіжних країн, Київ, 1998, с. 221.
16. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. Київ, Юрінком інтер 2002 р., с. 75-76.
17. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. Київ, Юрінком інтер 2002 р., с. 73.
18. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. Київ, Юрінком інтер 2002 р., с. 81.
19. Чирким В.І. Конституционное право. Россия, Зеркало, 1998, с. 29.
20. Ющенко В. В стране задействован циничный план разрушения власти // Товарищ. – 2005. - №75 (762). – С. 3.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.