15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Заочний розгляд справи№ роботи: 233
розділ: Цивільно-процесуальне право
тип: Курсова робота
об'єм: 34 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… …………….3
Розділ 1. Заочний розгляд справи в цивільному процесі іноземних держав……………………………………………………………… ……..……….5
Розділ 2. Заочного розгляд справи в Україні……………………………..……10
2.1. Інститут заочного розгляду справи……………………………..………….10
2. 2. Практика заочного розгляду справи в Україні………………..…………..14
Розді л 3. Способи і порядок перегляду заочного рішення……………...…….24
Висновки …………………………………………………………………...…… .31
Список використаних джерел……………………………………………….….33
   
Список літератури

1. Конституція України. К., 1996.
2. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003
3. ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ВВР), 18.03.2004
4. Анненков К.Н. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства. – СПб., 1884. – Т. 4. – С. 784.
5. Уткина И.В. Заочное решение в гражданском процессе. – М.: «Городец-издат», 2003. – С. 28-51.
6. Луспеник Д.Д. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ у апеляційному порядку в 2006 році. – Архів апеляційного суду Харківської області за 2006 р. (наряд «узагальнення судової практики»).
7. Гражданское процессуальное право: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. – М.: ТК Велби, 2004. – С. 288-289.
8. Луспеник Д.Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи вирішення // Право України. – 2004 . – № 5. – С. 95-99.
9. Справа № 2-39. – Архів Дзержинського районного суду м. Харкова за 2006 р.
10. Уткина И. Заочное решение в гражданском процессе: вопросы и ответы // Российская юстиция. – 1997. – № 10. – С. 16-17.
11. Штефан О. Поняття заочного провадження в цивільному процесі // Юридична Україна. – 2005. – № 1. – С. 45-46.
12. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К, КНТ, 2006. – С. 164.
13. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-ц-3874/2006 р.; Архів Московського районного суду м. Харкова за 2006 р.
14. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-а-1650/2006 р.; Архів Лозівського міськрайонного суду Харківської області за 2005 р.
15. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-а- 6308; Архів Московського районного суду м. Харкова за 2005 р.
16. Луспеник Д.Д. Заочний розгляд справи: проблемні новели ЦПК // Юридичний вісник України. – № 9 за 4-10 березня 2006 р.
17. Ухвала апеляційного суду Харківської області у справі № 22-а-3183/2006 р.
18. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К, КНТ, 2006. – С. 175-176.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.