18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз оборотних активів підприємства№ роботи: 231
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 30 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ......3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти визначення та організації оборотних активів підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ....5
1.1. Сутність, склад і структура обігових коштів підприємства.................. ...........5
1.2. Джерела формування обігових коштів підприємства.................. .....................7
1.3. Показники ефективності використання обігових коштів підприємства........8
РОЗДІЛ 2. Аналіз стану та ефективності використання оборотних активів на ВАТ „Пригма-Прес”................. .............................. .............................. .....................11
2.1. Загальна характеристика ВАТ „Пригма –Прес”........................ ......................11
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників.................... ....................12
2.3. Аналіз складу, структури та ефективності використання оборотних коштів підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ..17
РОЗДІЛ 3. Напрямки поповнення та підвищення ефективності використання оборотних активів на ВАТ „Пригма-Прес”................. .............................. .............23
ВИСНОВКИ..... .............................. .............................. .............................. ...............26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.................... .............................. ........28
ДОДАТКИ........... .............................. .............................. .............................. ............30
   
Список літератури

1. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению // Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.
2. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997.
3. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998
4. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996.
5. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
6. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
7. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 1997.
8. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
9. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфынкель и др.-М., 1996.
10. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
11. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
12. Іванов Ю. В. та ін. Вступ до бізнесу.-К., 1995.
13. Кісєльов А. П. основи бізнесу.-К., 1998.
14. Основы предпринимательской деятельности / Под ред. М. Власовой.-М., 1995. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
15. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2003.
16. Рогатенюк Э.В., Пожарицкая И.М. Финансы предприятий. Симферополь, 2002.
17. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
18. Фінанси підприємств: Підручник К.,КНЕУ, 2000.
19. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.
20. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. - М.: Финансы, 1997.
21. Финансовый менеджмент / Под ред. д. э. н., проф., Н. Ф. Самсонова. - М.: Финансы, 1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.