23 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз наявності власних оборотних коштів підприємства№ роботи: 230
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 35 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади наявності та формування власних оборотних коштів
1.1. Сутність та поняття оборотних коштів
1.2. Власні джерела формування оборотних коштів
РОЗДІЛ 2. Аналіз наявності та стану власних оборотних коштів
2.1. Загальна характеристика ДП „Оріон” та основні техніко-економічні показники діяльності
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства
2.3. Аналіз стану власних оборотних коштів ДП „Оріон”
РОЗДІЛ 3. Шляхи покращення роботи на ДП „Оріон”
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2”Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. №87
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. №246
3. Постанова Кабінету міністрів України “Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій та джерела їх покриття” від 19 квітня 1993 року №279
4. Нікбахт Е. Гроппеллі А. »Фінанси»// Київ «Основи» - 1992 р., с.382
5. Балабанов И.Т. «Основи финансового менеджмента»// Москва 1994р.,с.381 Шеремет А.Д.,
6. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
7. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995. – 236 с.
8. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996. -324 с.
9. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 463 с.
Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 265с.
10. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998. – 365 с.
11. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
12. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: 1999
13. Колчина Н.В. «Финансы предприятия»// Москва «Финансы» - 1998 г., с.415
14. Коробов В.А. «Финансы предприятия»// Москва «Инфра» - 1997 г., с.321
15. Сайфулин Р.С. »Методика финансового анализа»// Москва «Инфра-М» - 1995 г., с.343
16. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 234 с.
17. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой.-М.: Финансы и статистика, 1995. – 217 с.
18. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1999. – 369 с.
19. Финансы предприятий / Л. М. Павлова - М.: Финансы ЮНИТИ, 1998. – 328 с.
20. Фисенко М. А. Финансы предприятий. -Минск, 1995. – 249 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.