19 . 03 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Бюджет в економічній системі держави№ роботи: 23
розділ: Політекономія
тип: Курсова робота
об'єм: 34 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
1. Бюджет в економічній системі держави....................... .............................. ..........5
1.1. Бюджет як економічна категорія..................... .............................. .....................5
1.2. Бюджет у регулюванні економічних і соціальних процесів у державі..........8
2. Класифікація доходів Державного бюджету та фактори, що впливають на їх формування.................... .............................. .............................. .............................. ............................18
3. Аналіз та організація виконання дохідної частини Державного бюджету України....................... .............................. .............................. .............................. ......22
4. Актуальні проблеми функціонування Державного бюджету....................... .................27
Висновки. .............................. .............................. .............................. .............................. ............32
Список використаної літератури.................... .............................. .............................. ............34
   
Список літератури

1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів ). – Львів: Каменяр, 2000.
2. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І.Терещенко та О.О.Терещенка; Передмова та наук. Редагування В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000.
3. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
4. Государственные финансы: Учеб. Пособие / Под ред. В.М.Федосова, С.Я.Огородника, В.Н.Суторминой. –К.: Либідь, 1991.
5. Кушнір О. Д. Макроекономічні чинники фінансової кризи.// Фінанси України. 1998. № 8. С. 153 - 156.
6. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
7. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
8. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. –К.: НІОС, 1998.
9. Суторміна В. М., Федосов В.М., Андрущенко В. Л.Держава — податки — бізнес (Із світового досвіду регулювання ринкової економіки )— К .: Либідь.— 1992.
10. Податкова система України: Підручник / Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін.; За ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1994.
11. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 1997.
12. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М.Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
13. Финансы: Учебник / Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.
14. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
15. Финансы. Денежное обращение и кредит: Учеб. Пособие / Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. –М.: Проспект, 1999.
16. Фінанси зарубіжних корпорацій / В.М.Суторміна, В.М.Федосов, Н.С.Рязанова. – К.: Либідь, 1993.
17. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. А.М.Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000.
18. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. - К.: Скарби, 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.