12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Напрямки проведення фінансового аналізу підприємства№ роботи: 229
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 45 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Теоретичні основи фінансового аналізу....................... .............................5
1.1. Сутність і зміст фінансового аналізу, його історія та роль у сучасних умовах господарювання................ .............................. .............................. ..................5
1.2. Предмет і завдання фінансового аналізу....................... .............................. .....10
1.3. Метод фінансового аналізу....................... .............................. ...........................13

Розділ 2. Аналіз фінансового стану ЗАТ „Кондфіл”..................... .........................17
2 .1. Загальна характеристика підприємства.................. .............................. ............17
2.2. Аналіз балансу підприємства.................. .............................. ............................21
2.3. Аналіз фінансових результатів................... .............................. .........................24
2 .4 Аналіз показників ліквідності та платоспроможності............. ........................26
2. 5. Показники фінансової стійкості підприємства.................. .............................. 28
2.6. Показники ділової активності.................... .............................. .........................30
2 .7. Показники рентабельності................ .............................. .............................. .....33
2.8. Прогнозування імовірності банкрутства................... .............................. .........35
Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансового стану ЗАТ “Кондфіл”..................37

Висновки..................... .............................. .............................. .............................. .....41
Список використаної літератури.................... .............................. ............................44
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........46
   
Список літератури

Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
2. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
26. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 369 с.
3. Ковальська К. В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 101-104.
4. С. Ільченко, С., О. Низков, В. Хаустов. Математична модель фінансового стану підприємства на основі системи балансових рівнянь // Економіст. – 2006. - №1. - с. 38-40.
5. Н. Хрущ, Л. Приступа Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства // Економіст. - 2007. – №7. с. 28-31.
6. Д . Янок. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблем підвищення якості інформації про фінансові результати діяльності підприємства. // Банківська справа. – 2006. - №1. - с. 21-29.
7. Ю. Авсеньтєв. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов’язань // Банківська справа. – 2006. - №6. - с. 65-73.
8. Свиридова Н. В. Оценка финансового состояния организаций в условиях применения МФСО. // Финансы. – 2006. - №2. - с. 67-68.
9. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2005. - №3. - с. 13-17.
10. Захарченко В. О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2005. - №1. - с. 137-142.
11. Азарова В. О., Рузакова О. В. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2006. - №12. - с. 121-125.
12. Внукова Н. М., Зінченко Н. І. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств. // Фінанси України. – 2006. - №12. - с. 112-116.
13. Долгоруков Ю. О. Редіна Н. І. Факторний аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2006. - №10. - с. 129-130.
14. Хотомлянський О. Л., Знахуренко П. А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2007. - №1. - 2007 с. 111-114.
15. І. Лазаришина. Аналіз господарської діяльності // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - №102. - с. 12-16.
16. Фінансова звітність за 2007 рік. // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - №106. - с. 6-25.
17. Кондратьев О. В., Оцінка фінансової стійкості підприємства та її показники // Фінанси України – 2006. – №11. – С. 44-52.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.