22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Виручка від реалізації продукції, як основне джерело формування доходів підприємства№ роботи: 228
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 32 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
1. Значення та склад виручки від реалізації продукції підприємства та методологічні підходи щодо її формування
2. Аналіз виручки від реалізації продукції
2.1.Загальна характеристика підприємства та його діяльності
2.2. Аналіз обсягу та складу виручки від реалізації продукції
2.3. Асортиментна структура виручки від реалізації
2.4. Аналіз факторів зміни виручки від реалізації продукції
3. Планування виручки від реалізації продукції підприємства на наступний період
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
ДОДАТКИ
   
Список літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Доходи”
3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. №996-XIV.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. №419 "Про складання фінансової звітності".
5. Балабанов И.Т. «Основи финансового менеджмента»// Москва 1994р.,с.381
6. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998.
7. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995.
8. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998.
9. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996.
10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
11. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
12. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 1997.
13. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 2001.
14. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
15. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
16. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2003.
17. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995.
18. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. - СПб, 1996.
19. Колчина Н.В. «Финансы предприятия»// Москва «Финансы» - 1998 г., с.415
20. Коробов В.А. «Финансы предприятия»// Москва «Инфра» - 1997 г., с.321
21. Нікбахт Е. Гроппеллі А. »Фінанси»// Київ «Основи» - 1992 р., с.382
22. Обухов Н.П. »Кредитный рынок и денежная политика»// Москва »Финансы» - 1995 г., с.21
23. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 1998.
24. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. »Методика финансового анализа»// Москва «Инфра-М» - 1995 г., с.343
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.