21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Банкрутство: поняття, підвтави, проблеми та наслідки№ роботи: 227
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 40 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи визначення банкрутства
1.1. Поняття банкрутства. Суб"єкти банкрутства
1.2. Аспекти формування механізму банкрутства в Україні
1.3. Банкрутство підприємств: підстави та наслідки
Розділ 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ „Пригма-Прес”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
2.3. Оцінка структури балансу та аналіз фінансових результатів
2.4. Прогнозування імовірності банкрутства
Розділ 3. Шляхи проведення фінансової санації на ВАТ „Пригма-Прес”
3.1. Модель проведення фінансової санації ВАТ „Пригма-Прес”
3.2. Розробка програми реструктуризації
Висновки
Сп исок використаної літератури
Додатки
   
Список літератури

1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14. 02. 1992 р. зі змінами та доповненнями.
2. Положення про порядок реструктуризації підприємств. // Галицькі контракти. Дебет-кредит.-2000.-№39.-с. 115 – 118.
3. Алпатов А. Реструктуризация предприятий: механизм и организационные меры. // Экономист.-2000.-№3.-с. 26 – 32.
4. Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку: Матеріали міжвузівської науково-практичної конф.: Ч. 2. - Тернопіль, 1996. - 112 с.
5. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
6. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
7. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
8. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфинкель и др.-М., 1996.
9. Заболотний В. М. Ретруктуризація і конкурентоспроможність українських підприємств. Сутність і підходи. // Державний інформаційний бюллетень про приватизацію.
10. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. - СПб, 1996. – 321 с.
11. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 294 с.
12. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 1995. – 368 с.
13. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 234 с.
14. Терещенко В. П. Санація підприємств.-К., 2001. – 203 с.
15. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ финансових отчетов. - М.: Инфра-М, 1998. – 231 с.
16. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой.-М.: Финансы и статистика, 1995. – 217 с.
17. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 369 с.
18. Финансы предприятий / Л. М. Павлова - М.: Финансы ЮНИТИ, 1998. – 328 с.
19. Фисенко М. А. Финансы предприятий. -Минск, 1995. – 249 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.