20 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основи організації фінансів підприємств№ роботи: 226
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 40 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Основи організації фінансів підприємств
1.1. Суть і функції фінансів підприємств
1.2. Фонди грошових засобів та фінансові ресурси
1.3. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи
Розділ 2. Аналіз фінансового стану ВАТ „Пригма-Прес”
2.1. Аналіз балансу підприємства
2.2. Аналіз показників ліквідності
2.3. Показники фінансової стійкості підприємства
2.4. Показники ділової активності
2.5. Показники рентабельності
2.6. Прогнозування імовірності банкрутства
Розділ 3. Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві
Висновки
Літера тура
   
Список літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. №996-XIV.
2. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению // Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.
3. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997.
4. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998
5. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996.
6. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
7. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
8. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 1997.
9. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. К., Знання, 1999.
10. Бородина Е.И. Финансы предприятия. М., ЮНИТИ, 1995.
11. Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. - М.: Финансы и статистика, 1996.
12. Ефимова О. В. Финансовый анализ. - М., 1996.
13. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995.
14. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
15. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2003.
16. Рогатенюк Э.В., Пожарицкая И.М. Финансы предприятий. Симферополь, 2002.
17. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
18. Фінанси підприємств: Підручник За ред. Поддєрьогіна. К.,КНЕУ, 2000.
19. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.