21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Власні джерела фінансування підприємства№ роботи: 225
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 39 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
Розділ 1 Сутність та види власних джерел фінансування
1.1. Прибуток як основне джерело фінансування
1.2. Економічний зміст амортизаційних відрахувань
Розділ 2 Використання власних джерел фінансування на прикладі ДП „Оріон”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних економічних показників діяльності
2.3. Аналіз фінансових результатів ДП „Оріон”
2.4. Оцінка основних фондів та їх відтворення
2.5. Аналіз структури балансу
Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності використання власних джерел фінансування на ДП „Оріон”
3.1. Напрями збільшення прибутку підприємства
3.2. Вдосксконалення управління дебіторською заборгованістю
Висновки
Спис ок використаних джерел
Додатки
   
Список літератури

1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. В. И. Стражева. – 3-е изд. перераб. и доп. – Мн. Высш. шк., 1998 – 398 с.
2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 169 с.
3. Бароненкова С. А., Бондарь Ю. Г. Экономический анализ – основа поисков резервов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 91 с.
4. Высоцкий Д. А. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности // Бухучёт. – 1996. - №12. – с. 36-37.
5. Демченко В. С., Милета В. И. . Системный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.
6. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
7. Кац И. Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка). – М.: Финансы и статистика, 1991. – 192 с.
8. Ковалёв В. В. Агнализ и управление дебиторской задолженностью // Бухучёт. – 1995. - №10. – с. 37-42.
9. Кодацкий В. П. Анализ прибыли предприятия // Финансы. – 1996. - №12. - с. 18-20.
10. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2000 – 378 с.
11. Кожанова Є. П. ,Колода О. П. Факторний аналіз прибутку // Фінанси України. – 19999. - №4 – с. 33-40.
12. Крымов В. Ф. Сравнительный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 72 с.
13. Кучкина Л. А. Анализ функциональной деятельности с помощью коэффициентов // Бухучёт. – 1997. - №12. – с. 17-19.
14. Лихачова. Анализ доходности предприятия // Финансы – 1997. - №12 – с. 17-19.
15. Литвин О. О. О факторном методе планирования прибыли и рентабельности // Финансы -1994. – с. 29 -35.
16. Лобанов О. П. Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства // Вісник податкової служби України – 2000. - №24 с. 23-27
17. Русак М. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. Справочное пособие. – Мн.: Высшая школа, 1997. – 309 с.
18. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. 2-е изд. Перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», - 1995. – 498 с.
19. Финансы предприятия / Под ред. О. И. Волкова. – М.: Инфра, 1997. – с. 180-207.
20. Шихарева Н. Анализ изменений в налогообложении прибыли предприятий в контексте международных стандартов // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. - №1. – с. 68-75.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.