18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація фінансів приватного підприємства№ роботи: 224
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 44 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи організації фінансової роботи приватного підприємства
1.1. Зміст та завдання управління фінансами підприємств
1.2. Сутність, функції та основи організації фінансів підприємств
1.3. Правовий статус приватного підприємства
Розділ 2. Аналіз фінансового стану ПП „Оріон”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз балансу підприємства
2.3. Аналіз прибутку та рентабельності
2.4. Аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності
Розділ 3. Шляхи підвищення фінансового стану ПП „Оріон”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
   
Список літератури

1. Господарський кодекс України від 1.01.2004 року.
2. Закон України “Про господарські товариства” від 19. 09. 1991 р. № 1576- ХІІ
3. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
4. “Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об’єднань” під ред. С.І. Шкарабана - Тернопіль - ТАНГ – 2003р.
5. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
6. Павловська О.В.. Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч.-метод. посібник для сам ост. вивч. дисц.—К; КНЕУ. 2002.—388с.
7. Плиса В. І. Зміцнення фінансової сталості підприємства // Фінанси України. 2005, № 5, с.96 - 98.
8. Попович П.Я. Економічний аналіз суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.
9. Реструктуризация предприятий и компаний. / Под ред. И. И. Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.
10. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч.посібник. Вид. 2-ге, доповннено і перероблено. Луцьк: Ред.- вид. від. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456с.
11. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 460с.
12. Смоленюк П.С. Фінансовий аналіз (навчальний посібник): - Хмельницький, НВП „Евріка” ТОВ, 2002.- 244с.
13. Федулова Л. І. Методологічні підходи до управління реструктуризацією підприємств. // Проблеми науки. - 2002. - № 5. - с.54 – 59.
14. Фінанси підприємств: Навчальний посібник / За ред. А. М. Поддєрьогіна – К.: КНЕУ, 2000.
15. Шершньова З. Реструктуризація підприємст: необхідність стратегічного підходу. // Бюллетень з корпоративного управління.-2001.-№ 3.-с.16 – 21.
16. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу.- Львів: Світ, 1993.- 216 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.