25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність та джерела формування фінансових ресурсів підприємства№ роботи: 223
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 46 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Основи організації джерел фінансування підприємства
1.1.Прибуток і амортизаційні відрахування
1.2. Кредиторська заборгованість та ресурси, отримані від продажу цінних паперів
1.3. Кредит як джерело поповнення фінансових ресурсів
Розділ 2. Характеристика фінансового стану Хмельницького комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз фінансових результатів
2.3. Аналіз активів та пасивів підприємства
2.4. Аналіз фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності
Розділ 3. Напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
   
Список літератури

Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 423 с.
2. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
3. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995. – 236 с.
4. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998. – 365 с.
5. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996. -324 с.
6. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 463 с.
7. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 265с.
8. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
9. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 412 с.
10. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. - СПб, 1996. – 321 с.
11. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 234 с.
12. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ финансових отчетов. - М.: Инфра-М, 1998. – 231 с.
13. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой.-М.: Финансы и статистика, 1995. – 217 с.
14. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 369 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.