21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фінанси як наука№ роботи: 222
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 58 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Сучасне поняття змісту та правової природи фінансової дисципліни 5
РОЗДІЛ 2. Завдання, структура та механізми забезпечення фінансової дисципліни 8
2.1. Завдання та структуризація фінансової дисципліни 8
2.2. Предмет і метод фінансової дисципліни 26
2.3. Нормативно-правове забезпечення фінансової дисципліни 28
РОЗДІЛ 3. Економічна природа і призначення фінансів 32
3.1 Проблеми визначення сутності фінансів у фінансовій дисципліні 32
3.2. Фінанси в економічній системі держави 42
3.3. Взаємозв "язок фінансів з іншими елементами економічної системи 45
РОЗДІЛ 4. Причини фінансової кризи в Україні та шляхи її
локалізації 50
ВИСНОВКИ 56
ЛІТЕРАТУРА 58
   
Список літератури

1. Конституція України. – К.: Преса України, 1997. – Ст. 85, 95, 96, 97, 98, 116, 119.
2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про підприємства в Україні”” від 04. 02. 98 р.№ 72/98 – ВР // відомості Верховної Ради України. – 1998. № 24.
3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво”” від 23. 12. 97 р. № 762/97 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. № 17.
4. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про систему оподаткування”” від 18. 02. 97 р. № 77/97 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 16.
5. Закон України “Про внесення зміни до статті 4 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”” від 03.12.1997р. № 680/97 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 11,12.
6. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про національний банк України” від 13.07.2000р. № 1919-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 42.
7. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів ). – Львів: Каменяр, 2000.
8. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І.Терещенко та О.О.Терещенка; Передмова та наук. Редагування В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000.
9. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
10. Государственные финансы: Учеб. Пособие / Под ред. В.М.Федосова, С.Я.Огородника, В.Н.Суторминой. –К.: Либідь, 1991.
11. Кушнір О. Д. Макроекономічні чинники фінансової кризи.// Фінанси України. 1998. № 8. С. 153 - 156.
12. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
13. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
14. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. –К.: НІОС, 1998.
15. Суторміна В. М., Федосов В.М., Андрущенко В. Л.Держава — податки — бізнес (Із світового досвіду регулювання ринкової економіки )— К .: Либідь.— 1992.
16. Податкова система України: Підручник / Федосов В.М., Опарін В.М., П’ятаченко Г.О. та ін.; За ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1994.
17. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 1997.
18. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М.Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
19. Финансы: Учебник / Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.
20. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
21. Финансы. Денежное обращение и кредит: Учеб. Пособие / Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. –М.: Проспект, 1999.
22. Фінанси зарубіжних корпорацій / В.М.Суторміна, В.М.Федосов, Н.С.Рязанова. – К.: Либідь, 1993.
23. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. А.М.Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000.
24. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. - К.: Скарби, 1998.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.