24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Порядок оподаткування спадкового майна№ роботи: 2219
розділ: Податкова система
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1. Порядок оподаткування операцій з продажу обєктів нерухомого успадкованого майна
2. Особливості оподаткування доходів від відчуження нерухомості, отриманої у спадщину нерезидентом
Висновки
Список використаних джерел


Вступ
Питання оподаткування операцій з продажу успадкованих обєктів нерухомого майна зачіпають інтереси багатьох осіб.
Порядок оподаткування обєктів спадщини, одержаних платником податків, регламентується ст. 174 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Аналізуючи положення зазначеної статті, можна прослідкувати пряму залежність оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним спадщини, від конкретного виду обєкту, який успадковано, а також від критеріїв резиденства та ступеня споріднення спадкодавця зі спадкоємцем.
Так, з метою оподаткування обєкти спадщини платника податку відповідно до п. 174.1 ст. 174 ПК України диференційовано на:
а) обєкт нерухомості;
б) обєкт рухомого майна, зокрема:
в) обєкт комерційної власності,
г) сума страхового відшкодування;
ґ) готівка або кошти.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 ЦКУ до нерухомості належать земельні ділянки, а також обєкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення. Квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;
Таким чином, квартира відноситься до обєктів групи а), а саме: обєкт нерухомості. Тому при розгляді даного питання будемо використовувати термін «обєкт нерухомості».
Така градація обєктів поєднано з специфічним статусом платника податку (спадкоємець першої/другої черги, резидент/нерезидент, дитина-інвалід/дитина-сирота тощо) прямо впливає на розмір ставок податку, що має сплачуватись особою при відчуженні спадкового майна.
Метою роботи є дослідження особливостей сплати ПДФО при відчуженні успадкованої нерухомості.
Завдання роботи:
- розглянути порядок оподаткування операцій з продажу обєктів нерухомого успадкованого майна;
- вивчити особливості оподаткування доходів від відчуження нерухомості, отриманої у спадщину нерезидентом;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Обєктом дослідження виступає ПДФО, предметом – коло питань, що стосуються порядку сплати ПДФО при відчуженні нерухомого майна.


Висновки
Узагальнюючи викладене вище, зроблено наступні висновки. Оподаткування операцій з продажу обєктів нерухомого майна регламентується ст. 172 Податкового кодексу, відповідно до п. 172.10 якої продаж резидентами та нерезидентами успадкованого (отриманого в подарунок) обєкта нерухомості підлягає оподаткуванню згідно з положеннями цієї статті.
Так, відповідно до п. 172.1 зазначеної статті Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі обєкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.
Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.
Тобто умова щодо перебування зазначеного п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується тільки на майно, отримане таким платником у спадщину.
Отже, дохід від операцій з продажу не частіше одного разу на рік обєктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу, які перебувають у власності платника податку (фізичної особи — резидента або фізичної особи — нерезидента) менше трьох років та отриманих таким платником у спадщину, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.
У разі продажу не частіше одного разу на рік обєктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу, які перебувають у власності платника податку (фізичної особи —резидента або фізичної особи — нерезидента) менше трьох років та отриманих таким платником у подарунок, дохід від такого продажу оподатковується податком на доходи фізичних осіб:
для резидентів — за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, тобто 5%;
для нерезидентів — за ставками, визначеними п. 167.1 зазначеної статті, тобто 15 (18)%.
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/2755-17.
2. Закoну України «Прo oцінку майна, майнoвих прав та прoфесійну оціночну діяльність в Україні» від 12.07.2001 № 2658-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 47, ст.251
3. Пoстанoва Кабінету Міністрів України вiд 04.03.2013р. № 231 «Деякі питання прoведення оцінки для цілей оподаткування тa нарахування і сплати іншиx oбoвязкoвих платежів, які справляються відпoвіднo дo закoнoдавства»
4. Вісник Державної фіскальної служби України. Продаж нерухомого майна, отриманого у спадщину або в подарунок. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.visnuk.com.ua/ua/pu bs/id/5718
5. Десятнюк О.М. Інновації податку на доходи фізичних осіб у контексті норм Податкового кодексу України / О.М. Десятнюк // Логошенко В.О. Податкова знижка як інструмент соціального захисту населення у рамках податку на доходи фізичних осіб / В.О. Логошенко // Молодіжний економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2015. – № 3. – С. 45–47.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.