26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Митна експертиза та визнання країни походження нектарину№ роботи: 2216
розділ: Міжнародна економіка
тип: Дипломна робота
об'єм: 98
винагорода автору: 500 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ МИТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ПРИ ІМПОРТІ НЕКТАРИНІВ
1.1. Характеристика споживних властивостей нектаринів
1.2. Аналіз вимог до безпечності і якості нектаринів
1.3. Нормативно-правове регулювання митного оформлення імпорту нектаринів
1.4. Регламент проведення митної експертизи нектаринів
РОЗДІЛ 2 МИТНА ЕКСПЕРТИЗА НЕКТАРИНІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
2.1. Організація, обєкти та методи дослідження
2.2. Стан та перспективи ринку кісточкових фруктів в Україні
2.3. Вибір критеріїв та методів для проведення митної експертизи нектаринів
2.4. Митна експертиза нектаринів та оформлення її результатів
РОЗДІЛ 3 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ НЕКТАРИНІВ В РЕЖИМІ ІМПОРТУ
3.1. Визначення коду нектаринів згідно з УКТЗЕД
3.2. Декларування нектарин в режимі імпорту за принципом «Єдиного вікна»
3.3. Аналіз здійснення митних процедур при імпорті нектарин згідно з митною декларацією
3.4. Визначення митної вартості та нарахування митних платежів при імпорті нектарин
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Нект арин це підвид персика звичайного, для плодів якого характерна гладка, як у сливи, шкірка. Плоди — соковиті кістянки (200—600 г) різної форми і забарвлення, з крупною кісточкою, шкірка не опушена.
Вуглеводи цього плоду представлено в основному моносахаридами (глюкоза, сахароза), дисахаридами (сахароза), полісахаридами (клітковина, пектинові речовини).
До складу нектаринів також входять азотисті речовини - білки, амінокислоти, ферменти, нуклеїнові кислоти, азотовмісні глікозиди. Нектарини містять да 1% білків.
Вміст сухих речовин у нектарині сягає в середньому 16%, із яких частка цукрів складає 12%, переважно це сахароза. Нектарини від справжніх персиків відрізняються значним вмістом цукрів, тому їх частіше використовують для консервування і сушіння.Органічних кислот в нектаринах більше (0,7-0,9%), ніж у інших кісточкових плодах, тому смак нектаринів солодший, ніж, наприклад, персиків.Вітаміну С в нектаринах міститься 10мг/100 р сирої маси, значно більшеполіфенольних речовин, які характеризуються Р-вітамінною активністю. З мінеральних речовин, у нектаринах, як і у всіх кісточкових, переважає калій, досить багато міститься заліза.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що іноді при імпорті нектарину цей плід декларують під іншим кодом згідно з УКТЗЕД, занижуючи при цьому митну вартість. Тому для встановлення справжності нектарину та для нарахування митних платежів проводиться митна експертиза нектарину при його митному контролі.
Метою роботи є проведення митної експертизи та митного оформлення нектарину в режимі імпорту.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- навести характеристику споживних властивостей нектаринів.
- здійснити аналіз вимог до безпечності і якості нектаринів;
- вивчити нормативно-правове регулювання митного оформлення імпорту нектаринів;
- охарактеризувати регламент проведення митної експертизи нектаринів;
- вивчити стан та перспективи розвитку ринку кісточкових фруктів в Україні;
- здійснити вибір критеріїв та методів для проведення митної експертизи нектаринів;
- провести митну експертизу нектаринів та оформити її результати;
- визначити код нектаринів згідно з УКТЗЕД;
- здійснити декларування нектаринів в режимі імпорту за принципом «Єдиного вікна»;
- здійснити митні процедури при імпорті нектаринів за митною декларацією;
- визначити митну вартість та нарахувати митні платежі при імпорті нектаринів;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
Обєктом дослідження було обрано нектарини таких виробників:
Зразок №1 - ТМ “QuarantafruttaSRL” (Італія), Зразок №2 - ТМ“Agriculturalcoop. offruit&vegetableprocessin gandtradeofnaoussaasepop” (Греція), Зразок №3 – ТМ “Inovamerco.” (Турція), Зразок №4 - “Agriculturalcooperateveofmeli ki” (Греція) Зразок №5 - Нариманашвили Нодари (Грузія).
Предметом дослідження є митна експертиза та митне оформлення нектарину в режимі імпорту.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в подальшому розвитку теоретичних і науково-методичних підходів до проведення митної експертизи нектаринів.
Практичне значення роботи полягає в систематизації результатів проведення митної експертизи та митного оформлення нектаринів.
Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків; список використаних джерел складає 50 найменувань.


ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Отже, відповідно теми дослідження та поставлених завдань в роботі зроблено ряд висновків.
1. Встановлено, що нектарин - це голоплідний персик, користується великим попитом на світовому ринку, як гарний великий плід, що володіє високими смаковими якостями. Для нектарину характерні скоростиглість бруньок і інтенсивний ріст. Доросла рослина досягає до 7 м у висоту. Листя великих розмірів ланцетовидної або подовженої форми зеленого кольору з зубчиками на кромці. Квітка ароматна, біла. Фрукт має кулясту конфігурацію, червоно-бордовий, з борозенкою.
2. Нектарин близький за хімічним складом і біологічними особливостями до звичайного персику. У 100 г мякоті нектарина зосереджено 44 ккал. Енергетичне співвідношення Б: Ж: В дорівнює 10%: 7%: 80%. У ньому знаходяться натрій, кальцій, магній, сірка, пектинові речовини, кремній, лимонна і яблучна кислоти, глюкоза, сахароза та фруктоза, вітамін С. У порівнянні з персиком в ньому в 2 рази більше провітаміну А, він містить більше заліза, фосфору і калію.
3. Ми дійшли висновку, що Нормативно-правове регулювання митного оформлення імпорту нектаринів регулюється Митним кодексом України Закон України, Законами України “ Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів ”, „Про торгово-промислові палати в Україні”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, “ Про захист прав споживачів”. Вимоги до якості нектаринів регулюються ДСТУ ЕЭК ООН FFV-26:2007. Положення цього стандарту поширюються на персики і нектаріни різновидів (культурних сортів), отриманих від Prunus persica Sieb. і Zucc., що поставляються в свіжому вигляді споживачам і не призначені для переробки.
4. Процес надання послуги з експертизи в загальному вигляді складається із таких підпроцесів:
- подання, реєстрація та розгляд заявки;
- планування послуги з експертизи;
- дослідження обєкта експертизи;
- експертиза кількості вантажних місць або вантажних одиниць;
- експертиза якості товару;
- оформлення результатів експертизи;
- реєстрація та видача акта експертизи замовнику.
5. Основними завданнями митної експертизи є проведення досліджень з метою підготовки висновків, необхідних для встановлення коду товару згідно УКТ ЗЕД, перевірки задекларованої митної вартості товарів, встановлення країни походження товарів та інше.
6. Аналізуючи ринок ринок кісточкових фруктів ми дійшли висновку, що з 2009 р. здійснюється поступове нарощення виробництва кісточкових фруктів. Скорочення обсягів виробництва в 2013 р та 2014 р. стало наслідком погіршення економічної ситуації та війни. Цей вплив можна простежити в 2014 р., коли скоротились видатки з бюджету на підтримку галузі садівництва. В 2015 р. відбулось нарощення обсягів виробництва, оскільки здійснювалась стабілізуюча політика уряду, очікувалось створення зони вільної торгівлі з ЄС, а до 1 січня 2016 р. скасовувались експортні мита на ввіз продукції в ЄС. Усе це позитивно вплинуло на галузь.
7. Як критерії ідентифікації обрані показники, які відповідають таким вимогам: типовість для конкретного виду товару або однорідної групи продукції, найменування; обєктивність; відтворюваність; можливість перевірки; складність фальсифікації
8. Обєктом дослідження було обрано нектарин таких виробників:
Зразок №1 - ТМ “Quaranta frutta SRL” (Італія),
Зразок №2 - ТМ“Agriculturalcoop. Offruit & vegetable processing and trade of naoussaasepop” (Греція),
Зразок №3 – ТМ “Inovamerco.” (Турція),
Зрзок №4 - “Agricultural cooperate veofmeliki” (Греція).
9. В ході проведених досліджень було виявлено, що зразок №1, №4 – за зовнішнім виглядом – це свіжі плоди, здорові, чисті, досить розвинені, в стадії товарної зрілості, не перезрілі, не пошкоджені, без тріщини біля основи черешків, типових для помологічного сорту форми і забарвлення, без зайвої зовнішньої вологості, мякоть доброякісна, нектарини відносяться до вищого сорту. Плоди зразка №2 свіжі, здорові, чисті, досить розвинені, в стадії товарної зрілості, не перезрілі, не пошкоджені, з незначними тріщинами біля основи черешків, мякоть з незначними дефектами, помята. Зразки №1, №2, №4 відповідають ДСТУ ООН FFV-26:2007 «Персики та нектарини. Настанови щодо постачання і контролювання якості», ідентифікуються як нектарин та можуть реалізуватися у торговельній мережі. Зразок №3, не відповідає ДСТУ та не може реалізовуватися в торгівельній мережі.
10. Встановлено, що при імпорті нектарин основними митними процедурами є митне оформлення, митний контроль, проведення державних видів контролю, нарахування платежів. Основними документами, що регулюють ці операції є Митний кодекс, Митний Тариф, наказ Мінфіну № 657 «Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму», а також наказ Мінфіну №651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа».
11. «Єдине вікно» - автоматизована система, яка дозволяє різним службам контролю та митницям в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України. Якщо товар, заявлений в митній декларації, підлягає певним видам контролю, система автоматично направляє запити до відповідного державного органу для отримання дозволу. Протягом чотирьох годин, які визначені Митним кодексом України, відповідні державні органи мають надавати інформацію щодо дозволу на ввезення цієї продукції або відмови у дозволі.
Застосування принципу «Єдиного вікна» при митному оформленні нектарин дозволяє скоротити час, гарантує проведення фітосанітарного, санітарно-епідеміологічного, радіологічного видів контролю, що, в свою чергу,підтверджує ввезення безпечних товарів.
12. Визначення правильного згідно з УКТ ЗЕД дозволить нарахувати митні платежі відповідно до вимог законодавства, визначити види контролю, яким підлягає товар, що ввозиться на митну територію України, тарифні та нетарифні заходи, які застосовуються до цього товару.
   
Список літератури

1. Баланси споживання продукції / Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk.
2. Бленда В. Ф. Биохимическая оценка перспективным сортам персика / В. Ф. Бленда, Н. Н. Клочко, И. В. Иващенко, А. А. Созинов, А. В. Бленда // Садоводство и виноградарство. – 2005. – № 4. – С. 19-20.
3. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні в 2013 році. – К.: Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, 2013. – С. 444-449.
4. Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2011 № 1031. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/1031-2011-%D0%BF
5. Дослідження ринку фруктів / United States Department of Agriculture [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://gain.fas.usda.gov/Pages /Default.aspx.
6. Дослідження ринку фруктів / Сайт Міністерства аграрної політики та продовольства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gain.fas.usda.gov/Pages /Default.aspx
7. Клочко Н. М. Нові сорти персика універсального призначення / Н. М. Клочко, Т. Г. Іванова // Садівництво. – 2005. – Вип. 57. – С. 146-151.
8. Клочко Н. Н. Пластичность сортов абрикоса / Н. Н. Клочко, Л. И. Дунаева // Сб. междунар. конф., Харьков, 11-14 нояб. 2002 г. – Харьков: ИР им. В. Я. Юрьева УААН, 2002. – С. 75-76.
9. Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Романенко О.Л. Експертиза товарів: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2012.
10. Комар-Тёмная Л.Д., Корзин В.В., Цюпка С.Ю. Современные тенденции переработки плодового сырья // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы» (15 ноября 2016 г., г. Екатеринбург). – В 6 ч. Ч.5. – Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – С. 15-18.
11. Кривенцов В.И. Методические рекомендации по анализу плодов на биохимический состав. – Ялта, 1982. – 22 с.
12. Международная патентная система. Режим доступа: www.patentscope. wipo.int
13. Методика екологічної та енергетичної оцінки типів насаджень, сортів, інвестицій в основний капітал, інновацій та результатів технологічних досліджень у садівництві / [під заг. ред. О. М. Шестопаля]. – Вид. друге, з допов. та змінами. – К., 2006 – 140 с.
14. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 №4495-VI (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/4495-17.
15. Митний тариф: Закон України вiд 19.09.2013 р. №584-VIІ (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/584%D0%B0-18.
16. Нектарин //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org
17. Нектарини та персики: властивості // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.freshmarket.ru/prod ucts/fruits/nectarine/standart y_kaczajestwa_njektarinow_i_pj ersikow,p198956816
18. Орлова Н.Я., Продовольчі товари. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої переробки / Н.Я. Орлова, П.Х. Пономарьов.: Підручник. - 2-е вид., переробл. та допов. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. - 516 с. (Сер. «Товарознавство»).
19. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. — Режим доступу : http://sfs.gov.ua.
20. Персики свіжі. Технічні умови: ДСТУ 7025:2009 [Чинний від 2011.01.01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 8 с.
21. Персики та нектарини. Настанови щодо постачання і контролювання якості: ДСТУ ООН FFV-26:2007. – [Введ. 01 –10 – 2008]. – М.: ООН. – 9 с.
22. Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений. – М.: Колос, 1985. – 256 с.
23. Плугатарь Ю.В. Никитский ботанический сад как научное учреждение // Вестник Российской академии наук. – 2016. –Т. LXXXVI. – № 2. – С. 120-126.
24. Про виконання митних формальностей вiдповiдно до заявленого митного режиму: Наказ Мінфіну України від 31.05.2012 р. №657. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/z1669-12.
25. Про впровадження методичних рекомендацiй щодо класифiкацiї окремих товарiвзгiдно з вимогами УКТЗЕД : лист Мінiстерствадоходiвізборiв України № 6983/7/99-99-24-02-03-17 від 26.03.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.qdpro.com.ua/docume nt/57668.
26. Про деякі питання реалізації принципу «Єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.16 №364. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/364-2016-%D0%BF
27. Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабміну України від 21.05.2012 р. № 428. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws /show/428-2012-п.
28. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа: Наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. №631. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/z1360-12.
29. Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі: Наказ Держмитслужби України від 30.06.98 р. [Текст] // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 30. – Ст. 1148.
30. Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа : Наказ Мінфіну України від 30.05.2012 р. №651. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/z1372-12.
31. Про затвердження Типової технології митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів: Наказ Держмитслужби України від 30.12.98 р. [Текст] // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 4. – Ст. 143.
32. Про затвердження Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна: Наказ Держкомкордону України, Держмитслужби України, Мінтранспорту України від 05.03.01 р. [Текст] // Офіц. вісн. України. – 2001. – №12. – Ст. 519.
33. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України вiд 16.04.1991р. № 959-XII (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/959-12.
34. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів. Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws /term/771/97-%D0%B2%D1%80
35. Продукты переработки плодов и овощей. Методы анализа: сб. ГОСТов. – М.: Издательство стандартов, 2002. – 200 с.
36. Районовані сорти плодових і ягідних культур селекції Інституту зрошуваного садівництва [довідник] / за ред. М. І. Туровцева, В. О. Туровцевої. – К.: Аграрна наука, 2002. – С. 113-118.
37. Ринок фруктів і винограду: поточна конюнктура і прогноз / [А.І. Шумейко, П.В. Кондратенко, А.М. Григоренко] // Пропозиція. – 2009. – No 11. – С. 42–47.
38. Рихтер А.А. Использование в селекции взаимосвязей биохимических признаков // Труды Никитского ботанического сада. – Ялта. – 1999. – Т. 118. – С. 121- 129.
39. Рульєв В. А. Конкурентоспроможність плодів і ягід / В. А. Рульєв. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2007. – С. 139-143.
40. Рябов И.Н. Консервные сорта косточковых пород Крыма и их районирование / Развитие косточковых плодовых культур в Крыму. – Симферополь: КРЫМИЗДАТ, 1960. – С. 13-38.
41. Смиков А. В. Теоретичні основи селекції персика та удосконалення сортименту персика на півдні України: автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня доктора с.-г. наук: спец. 06.01.05 «Селекція і насінництво» / А. В. Смиков. – Сімферополь, 2012. – 42 с.
42. Створення високопродуктивних насаджень персика (рекомендації) / відп. за вип. Н. М. Клочко. – Мелітополь, 2001. – 44 с.
43. Сумарний обсяг імпорту та експорту окремих підгруп товарів за кодами УКТЗЕД, сумарний обсяг імпорту та експорту по країнах у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД // Митна статистика ДФСУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/ms/.
44. Таможенное право: Учебник [Текст] / Отв. ред. А. Ф. Ноздрачев. – М.: Юристъ, 1998. – 576 с.
45. Хлопцева И. М. Микроспорогенез и продолжительность периода покоя некоторых сортов персика / И. М. Хлопцева, В. А. Попов, С. В. Беляев // Інтенсивні технології у садівництві Наддніпрянщини та Передкарпаття України: наук.-практ. конф.: тези доп. – Чернівці, 1995. – С. 136-137.
46. Хлопцева И.М., Шарова Н.И., Корнейчук В.А. Широкий унифицированный классификатор СЭВ рода Persica Mill. – Л., 1988. – 46 с.
47. Ціни на фрукти. Дослідження ринку фруктів / сайт ринку Шувар // United States Department of Agriculture [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gain.fas.usda.gov/Pages /Default.aspx.
48. Шоферистов Е. П. Эколого-географическая и помологическая классификация сортов нектарина // Сборник научных трудов Государственного Никитского ботанического сада. — 2015. — Вып. 140. — С. 55-76.
49. Шоферистов Е.П. Происхождение, генофонд и селекционное улучшение нектарина. — дис. доктора биологических наук. — Ялта, 1995. — 56 с.
50. Zielinski Q. B. Systematic Pomology. — Canada: Modern, 1977.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.