19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічна сутність послуг та особливості послуги як товару (екзаменаційні білети)№ роботи: 2213
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 40
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

1. Економічна сутність послуг та особливості послуги як товару.
2. Основні функції та особливості ринку послуг.
3. Трикутна модель маркетингу послуг за Ф.Котлером та її основні характеристики.
4. Комплекс маркетингу у сфері послуг.
5. Модель маркетингу послуг К.Лавлока.
6. Моделі маркетингу послуг «4-С» та «6-С» як одні з найбільш орієнтованих на споживача.
7. Територіальні особливості маркетингу послуг.
8. Компактнийринокпослуг.
9. Дисперснийринокпослуг.
10. Основні фактори вибору розміщення місць надання послуг.
11. Методи вибору території розташування сервісних підприємств
12. Структура території обслуговування.
13. Природа черг, їх конфігурація та елементи.
14. Психологічні аспекти сприйняття часу очікування.
15. Стратегії регулювання попиту сервісних компаній
16. «Квітка» послуги.
17. Якість послуги та підходи до її визначення
18. GAP-модель управління якістю послуги.
19. Методика визначення якості послуги «SERVQUAL»
20. Модель «зона толерантності»
21. Типи факторів якості послуги
22. Мотиви купівельної поведінки на ринку послуг
23. Види лояльності клієнтів сервісної фірми.
24. Споживчі ризики на ринку послуг.
25. Групи проблемних споживачів та їх характеристики.
26. Піраміда «проблема-скарга».
27. Рівні відносин сервісної фірми і споживача.
28. Характеристика маркетингу партнерськихвідносин.
29. Сутність та особливості внутрішнього маркетингу.
30. Фактори корпоративної культури підприємства.
31. Особливості делегування повноважень контактному персоналу усфері послуг
32. Комплекс маркетингових комунікацій в сфері послуг
33. Види і класифікація цін у сфері послуг.
34. Методи ціноутворення на ринку послуг.
35. Життєвий цикл послуги
36. Асортиментна політика в сфері послуг
37. Інноваційна товарна політика в сфері послуг
38. Метод споживчого сценарію у розробці послуги
39. Метод точок дотику у розробці послуги
40. Поняття сегментації ринку послуг.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.