21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Загальні положення системи управління охороною праці№ роботи: 2205
розділ: Охорона праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Загальні положення системи управління охороною праці
2. Державна політика в галузі охорони праці
3. Пріоритети та перспективи реформування державної політики охорони праці
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення і поліпшення системи охорони праці в умовах соціально-політичного життя суспільства початку ХХІ століття. Тому безпека праці на виробництві повинна стати пріоритетним напрямом як для керівників підприємств, так і для працівників. Адже сьогодні вигідніше вкладати кошти в створення безпечних умов праці, ніж потім нести колосальні матеріальні затрати у вигляді штрафів, допомоги сімям потерпілих, відновлення зруйнованих після аварій приміщень і шахт, ремонт пошкодженої техніки і обладнання. Саме тому реформування системи охорони праці є актуальною темою сучасності.
Останнім часом вимоги з охорони здоровя часто не дотримуються підприємствами різних організаційно-правових форм, які використовують працю найманих працівників. Чимало керівників підприємств безвідповідально ставляться до обовязків щодо створення здорових і безпечних умов праці, часто розглядають ці питання як другорядні.
Метою дослідження є встановлення сучасних пріоритетів державної політики в контексті реформування системи охорони праці.
Завдання роботи:
- вивчити загальні положення системи управління охороною праці;
- проаналізувати державну політику в галузі охорони праці;
- дослідити пріоритети та перспективи реформування державної політики охорони праці.

Висновки
Недосконал ість концептуальних засад державного управління охороною праці, невизначеність його сутності, принципів, пріоритетів, основних напрямів та механізму забезпечення стали значною перешкодою для ефективного збереження трудового потенціалу, обумовили втрату здоровя та життя працівників на виробництві, зорієнтували зусилля на компенсацію наслідків несприятливих умов праці, а не на профілактичну діяльність щодо їх попередження. Поєднання на державному рівні органів управління та контролю скасували можливість відповідальності за неефективність політики в сфері охорони праці, погіршення стану охорони праці, управління охороною праці в процес реформування господарського механізму. Основні пріоритети та напрями управління охороною праці визначають поєднання реформування господарського механізму з відповідними процесами в охороні праці; гарантованість реалізації прав і гарантій власника і працівника в сфері охорони праці; моніторинг потреб удосконалення управління охороною праці; формування державної політики охорони праці та її реалізацію; розвиток системи страхування від виробничих ризиків. За результатами оцінки чинного законодавства з охорони праці виявлено його недостатню ефективність та дієвість. У звязку з цим надано пропозиції з удосконалення змісту чинного законодавства про охорону праці та про підприємства. Вони обумовлюють пільгове оподаткування та кредитування коштів підприємств, які спрямовані на поліпшення стану охорони праці, впровадження систем стимулювання охорони праці на виробничому рівні; підвищення відповідальності роботодавців за стан охорони праці, включення до умов контрактів керівників підприємств показників, що визначають ефективність управління охороною праці.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.