19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП№ роботи: 2202
розділ: Макроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

1. Номінальний та реальний ВВП. Дефлятор ВВП
2. Фіскальна політика, її сутність та типи
ІІ. Тести і задачі
1. Ви вклали 1000 дол. в комерційний банк при 3% ставці. Інфляція досягла 7%. Як зміниться реальна вартість Ваших заощаджень і на скільки через 1 рік?
2. За даними, наведеними в таблиці, розрахуйте значення:
• номінального внутрішнього валового продукту у базовому та розрахунковому роках;
• реального ВВП у розрахунковому році проти базового;
величину дефлятора ВВП.
3. Визначити статус осіб з точки зору їх відношення до зайнятих (З), безробітних (Б), осіб поза робочою силою (П)
4. Короткі цикли пов’язані з:
а) Оновленням основного капіталу.
б) Зміною попиту на засоби виробництва.
в) Процесами, які відбуваються у сфері грошових відносин.
г) Зміною базових технологій.
5. Гранична схильність до заощадження MPS = 0,3.
Чому дорівнює мультиплікатор податків?
6. Як зміниться рівноважний ВВП, якщо податки зростуть на 6 млрд. грн., а державні закупівлі зменшаться на 10 млрд. грн. Гранична схильність до споживання MPC = 0,8.
7. Резервна норма комерційного банку становить 20 %. Внески від населення досягають 200 млн. грн. Яку суму банк повинен тримати у резерві?
8. Рівень фактичного безробіття становить 10 %, природного — 6 %. Фактичний ВВП становить 300 млрд. грн
Розрахуйте втрати ВВП від циклічного безробіття або втрати ВВП від неповного використання виробничих можливостей країни за законом Оукена.
9. Розрахувати темп приросту ВВП , якщо у розрахунковому році його обсяг становив 1240 млрд. грн. , а в базовому — 1100 млрд. грн.
10. Якщо валютний курс гривні відносно долара США змінився з 7 грн за 1 дол. до 8грн за 1 дол., то ціна гривні:
а) підвищилась з 15 центів до 13 центів;
б) знизилась з 13 центів до 15 центів;
в) підвищилась з 7 до 8 дол.;
г) знизилась з 8 до 7 дол.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Агапова, Т.А. Макроэкономика: Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 560 c.
2. Анисимов, А.А. Макроэкономика. Теория, практика, безопасность. Под ред. Е.Н. Барикаева. Учебное пособие. Гриф МВД РФ. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". / А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, О Тихонова. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 599 c.
3. Аносова, А.В. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: Практическое пособие / А.В. Аносова, И.А. Ким; Под ред. С.Ф. Серегина. - М.: Юрайт, 2013. - 154 c.
4. Аносова, А.В. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина. - М.: Юрайт, 2013. - 521 c.
5. Антипина, О.Н. Макроэкономика. Учебник / О.Н. Антипина. - М.: ДиС, 2012. - 496 c.
6. Антипина, О.Н. Макроэкономика: Учебник / О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская . - М.: ДиС, 2012. - 496 c.
7. Базилевич В., Макроекономіка:Підручн./ В.Базилевич, К.Базилевич, Л.Баластрик.- К.:Знання, 2009.- 851 с.
8. Малиш Н.А. Макроекономіка. Навчальний посібник.2-ге видання 2004. 180 с.
9. Мельникова В.І., Макроекономіка:Навч. посіб./ В.І.Мельникова, Н.І.Климова.- 2-е изд., випр. і доп.- К.:Професіонал, 2005.- 400 с.
10. Небава М.І., Теорія макроекономіки:Навч. посіб.- К.:ВД Слово, 2007.- 536 с.
11. Панчишин С., Макроекономіка.- Навч. посібник.- К.:Либідь, 2007.- 616 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.