21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація управління фінансами підприємств на великих підприємствах№ роботи: 220
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 33 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Основи організації управління фінансами великих підприємств................... .......5
1.1. Зміст та завдання управління фінансами підприємств................... .....................5
1.2 Методи організації фінансової діяльності підприємства.................. ...................8
1.3. Принципи та чинники організації фінансів підприємств................... ................11
2. Аналіз організації фінансової роботи на ВАТ „Пригма-Прес”................. ............12
2.1.Загальна характеристика підприємства та його діяльності.................... .............12
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ..............18
2.3. Аналіз організаційної структури управління на ВАТ “Пригма-Прес”.............26
3. Напрямки вдосконалення управління фінансами на ВАТ „Пригма-Прес”.........28
ВИСН ОВКИ.......................... .............................. .............................. .............................3 0
ЛІТЕРАТУРА................. .............................. .............................. .............................. ......32
ДОДАТКИ............. .............................. .............................. .............................. ...............33
   
Список літератури

1. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению // Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.
2. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997.
3. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998
4. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996.
5. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
6. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
7. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 1997.
8. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
9. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфынкель и др.-М., 1996.
10. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
11. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
12. Іванов Ю. В. та ін. Вступ до бізнесу.-К., 1995.
13. Кісєльов А. П. основи бізнесу.-К., 1998.
14. Основы предпринимательской деятельности / Под ред. М. Власовой.-М., 1995. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
15. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2004.
16. Рогатенюк Э.В., Пожарицкая И.М. Финансы предприятий. Симферополь, 2002.
17. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
18. Фінанси підприємств: Підручник К.,КНЕУ, 2000.
19. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. - М.: Перспектива, 1996.
20. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. - М.: Финансы, 1997.
21. Финансовый менеджмент / Под ред. д. э. н., проф., Н. Ф. Самсонова. - М.: Финансы, 1999.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.