15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Завдання та функції Державного казначейства України№ роботи: 219
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 42 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
Розділ 1. Становлення та розвиток державного казначейства України.................6
1.1 . Історичні умови започаткування казначейства.................. .............................. .6
1.2. Передумови створення казначейської системи виконання бюджетів в Україні....................... .............................. .............................. .............................. .........7
1.3. Етапи створення і розвитку Державного казначейства України...................12
Розділ 2. Сутність діяльності та функції казначейства.................. ......................24
Розд іл 3. Організаційна структура та завдання Державного казначейства України....................... .............................. .............................. .............................. ......29
Висновки............ .............................. .............................. .............................. ..............38
Список використаних джерел........................ .............................. ............................41
   
Список літератури

1. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів ). – Львів: Каменяр, 2000.
2. Білик В. О., Саблук П. Т. Економічна теорія. — К.: ННЦ ІАЕ, 2004. — 560с
3. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: Вступ до фінансової науки / Пер. з нім. С.І.Терещенко та О.О.Терещенка; Передмова та наук. Редагування В.М.Федосова. – К.: Либідь, 2000.
4. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: Ніос, 2000.
5. Государственные финансы: Учеб. Пособие / Под ред. В.М.Федосова, С.Я.Огородника, В.Н.Суторминой. –К.: Либідь, 1991.
6. Кривцов О. С., Бережний В. М. Економічна теорія у запитаннях та відповідях. — Х.: Факт, 2006. — 210с.
7. Общая теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Банки и бирижи, ЮНИТИ, 1995.
8. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
9. Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. –К.: НІОС, 1998.
10. Скиценко В. Д. Основи економічної теорії. Основні проблеми економічного розвитку. — К.: КНУБА, 2005. — 104с.
11. Суторміна В. М., Федосов В.М., Андрущенко В. Л.Держава — податки — бізнес (Із світового досвіду регулювання ринкової економіки )— К .: Либідь.— 1992.
12. Теория финансов: Учеб. Пособие / Под ред. Н.Е.Заяц, М.К.Фисенко. – Минск: Вышейш.шк., 1997.
13. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. А.М.Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996.
14. Финансы: Учебник / Под ред. В.М.Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1995.
15. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
16. Финансы. Денежное обращение и кредит: Учеб. Пособие / Под ред. В.К.Сенчагова, А.И.Архипова. –М.: Проспект, 1999.
17. Фінанси зарубіжних корпорацій / В.М.Суторміна, В.М.Федосов, Н.С.Рязанова. – К.: Либідь, 1993.
18. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. А.М.Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000.
19. Ющенко В., Лисицький В. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. - К.: Скарби, 1998.
20. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 456 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.