13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття наукової гіпотези№ роботи: 2187
розділ: Наукові дослідження
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Поняття наукової гіпотези
2. Поняття цілі наукового дослідження
3. Поняття завдань наукового дослідження
Висновки
Список використаних джерел

Вступ
У межах науково-дослідницької діяльності здійснюються наукові дослідження. Наукове дослідження – цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як система понять, законів і теорій.
Ознаки наукового дослідження:
- творчий характер – здобуття нових знань, установлення нових фактів;
- самостійність – прагнення запропонувати власне розвязання поставлених завдань;
- наступність знань – послідовність звязку із попередніми дослідженнями у даній галузі, передбачення перспектив наступних досліджень;
- новизна та унікальність – обовязкові елементи новизни різного ступеня: від узагальнення і конкретизації вже відомого – до принципово оригінальних підходів, технологій;
- звязок з іншими науками – розгалуження наукових галузей, утворення на їх перетині нових;
- органічний звязок теорії і практики – як найсуттєвіша умова вірогідності науково-педагогічного дослідження.
В роботі були поставлені та вирішені наступні завдання:
- визначити поняття наукової гіпотези;
- встановити поняття цілі наукового дослідження;
- дослідити поняття завдань наукового дослідження.

Висновки
Узаг альнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Термін "гіпотеза" уживається з подвійним значенням. Під гіпотезою розуміють і саме припущення, котре пояснює спостережуване явище, і спосіб мислення в цілому, який включає висування припущення, його розвиток і доведення. Гіпотеза є метод пізнання предметів і явищ навколишнього світу.
Гіпотеза - це форма розвитку наших знань. Мислення людини не знає інших способів логічного опрацювання емпіричного матеріалу і проникнення в сутність речей, окрім гіпотези.
2. Мета (ціль) наукового дослідження – це авторська стратегія в одержанні нових знань про обєкт та предмет дослідження. Формулювання мети дослідження спрямоване на кінцевий результат, який має одержати дослідник у науковій діяльності. Таким чином, мета – це те, що ми хочемо отримати при проведенні дослідження, ціль, яку ми перед собою ставимо.
3. Визначивши мету дослідження, науковець повинен чітко сформулювати завдання, які він перед собою ставить з метою реалізації поставленої мети. Завдання наукового дослідження – це деталізований перелік дій, які повинні бути проведені в ході наукового дослідження з метою реалізації його мети. Завдання дослідження формулюються після проведення аналізу рівня вивчення обєкта з огляду на поставлену мету і є тим мінімумом питань, відповіді на які необхідно обовязково отримати для досягнення мети.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.