20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність і функції маркетингу промислового підприємства (екзаменаційні білети)№ роботи: 2180
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 40
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

1. Сутність і функції маркетингу промислового підприємства
2. Концепції маркетингу промислового підприємства та їх застосування в сучасній економіці
3. Основні відмінності між ринками товарів промислової продукції та товарів кінцевих споживачів
4. Етапи прийняття рішення щодо закупівлі ТПП.
5. Основні типи ситуацій при закупівлі на промисловому ринку.
6. Фактори впливу на поведінку організованих покупців промислових товарів.
7. Характеристика суб`єктів промислового маркетингу — споживачів промислової продукції.
8. Характеристика товарів промислового призначення: основне обладнання
9. Характеристика товарів промислового призначення: допоміжне обладнання
10. Характеристика товарів промислового призначення: сировинні матеріали
11. Характеристика товарів промислового призначення: основні та допоміжні матеріали
12. Закупівельні центри – їх функції та структура.
13. Визначення місткості ринку промислової продукції.
14. Макросегментація ринку у промисловому маркетингу
15. Маркетингові дослідження споживачів товарів промислово-виробничого призначення.
16. Вивчення конкурентів на ринку промислових товарів
17. Види маркетингової інформації
18. Особливості здійснення маркетингових досліджень на ринку ТПП
19. Методи контакту з респондентом у промислових МД.
20. Сутність товарної політики промислового підприємства
21. Життєвий цикл товару і його вплив на маркетингові стратегії промислового підприємства.
22. Конкурентоспроможність промислових виробів та її визначення.
23. Позиціювання товарів промислового призначення
24. Суть і мета обслуговування товарів промислового призначення.
25. Новизна товару та її класифікація.
26. Фактори, що зумовлюють рівень ціни.
27. Параметричні методи ціноутворення на нову продукцію.
28. Витратні методи ціноутворення.
29. Цілі ціноутворення на промислову продукцію.
30. Управління збутовою діяльністю підприємства в системі маркетингу.
31. Методи встановлення та оптимізації цін, їх зміст.
32. Особливості маркетингу технології.
33. Прямі та непрямі канали розподілу.
34. Залежні та незалежні посередники та їх характеристика.
35. Фактори впливу на вибір каналу збуту.
36. Управління збутовими запасами готової продукції.
37. Комунікаційна політика, її види та значення в маркетинговій діяльності промислового підприємства.
38. Персональний продаж як основний засіб комунікації в промисловому маркетингу.
39. Призначення, особливості, цілі реклами в промисловому маркетингу.
40. Специфіка засобів стимулювання збуту товарів промислового призначення.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.