17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сутність та основні категорії маркетингу (екзаменаційні білети)№ роботи: 2177
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 62
винагорода автору: 300 грн

Зміст:

1. Сутність та основні категорії маркетингу.
2. Зміст маркетингової цінової політики. Економічний зміст ціни.
3. Класичні та сучасні концепції розвитку маркетингу.
4. Етапи процесу маркетингового ціноутворення.
5. Зміст функцій маркетингу.
6. Характеристика принципів та завдань маркетингу.
7. Види маркетингових цінових стратегій.
8. Структура комплексу маркетингу (4Р), характеристика його елементів.
9. Сучасні підходи до трактування комплексу маркетингу.
10. Сутність та склад маркетингового середовища фірми.
11. Процес аналізу маркетингового середовища фірми.
12. Зміст маркетингової політики розподілу: цілі та завдання.
13. Маркетингова характеристика споживчого ринку.
14. Маркетингова характеристика промислового ринку. Етапи та учасники процесу закупівлі на підприємстві.
15. Основні характеристики та функції каналів збуту.
16. Фактори, що впливають на поведінку споживача та процес прийняття рішень про купівлю товару на споживчому ринку.
17. Види посередників та збутових угод.
18. Місткість ринку. Методи визначення місткості та частки ринку.
19. Сутність та основні форми прямого маркетингу.
20. Сутність та структура маркетингової інформаційної системи.
21. Поняття та зміст маркетингової інформації. Види маркетингової інформації.
22. Зміст маркетингової політики комунікацій. Формування ефективних комунікацій фірми.
23. Зміст та види маркетингових досліджень.
24. Методи збору первинної інформації.
25. Сутність маркетингової товарної політики. Поняття та класифікація товару.
26. Методи визначення ефективності реклами.
27. Характеристики та форми особистого продажу.
28. Форми нового товару. Процес розробки нових товарів.
29. Закономірності виведення нового товару на ринок. Причини невдач новинок.
30. PR: сутність, види та завдання.
31. Сутність та класифікація реклами.
32. Оцінка конкурентоспроможності продукції.
33. Сегментація ринку та вибір цільових сегментів ринку.
34. Методи прогнозування ринку.
35. Вибір підприємством стратегії охоплення ринку.
36. Сутність товару та послуги, основні їх відмінності. Класифікація товарів.
37. Вибір підприємством цільових сегментів ринку.
38. Вертикальні та горизонтальні маркетингові системи.
39. Природа, значення та види роздрібної торгівлі.
40. Товарна марка, товарний знак, бренд, їх сутність та основна відмінність.
41. Життєвий цикл товару (ЖЦТ), характеристика етапів ЖЦТ, основні стратегії подовження ЖЦТ.
42. Маркування та упаковка товару.
43. Процес маркетингового дослідження.
44. Характеристики та форми стимулювання збуту.
45. Порівняльна характеристика промислового і споживчого ринків.
46. Етапи процесу маркетингового планування.
47. Типи та характеристики конкурентних стратегій фірми.
48. Види маркетингу та їх характеристика.
49. Сутність та види попиту.
50. Позиціонування товару на ринку.
51. Поняття ринку. Функції ринку. Типи ринків.
52. Організація маркетингу на підприємстві.
53. Контроль маркетингової діяльності.
54. Маркетингові дослідження конкурентів.
55. Взаємозвязок маркетингу та логістики.
56. Критерії та показники вибору носіїв реклами.
57. Державне регулювання ціноутворення в Україні.
58. Пробний маркетинг, напрямки його реалізації.
59. Методи генерації ідей нового товару.
60. Мерчандайзинг: сутність, принципи та інструментарій.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.