25 . 05 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проблема інсайдерської інформації та її вплив на прийняття фінансових рішень№ роботи: 2175
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 47
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1.1. Поняття інсайдерської інформації
1.2. Порівняльний огляд національного, зарубіжного й міжнародного законодавства, щодо інсайдерської інформації
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНСАЙДЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ
2.1. Аналіз фінансового стану корпорації
2.2. Аналіз впливу інсайдерської інформації на фінансову діяльність корпорації
3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП

Інсайдерська інформація як особливий вид інформації обмеженого доступу тривалий період часу в нашій країні була тільки предметом численних обговорень із позиції закордонного досвіду захисту і можливостей впровадження даного інституту в Україні. Необхідність захисту інсайдерської інформації від несанкціонованого розголошення або використання традиційно повязується із захистом інвесторів, які позбавляються переваги на фінансовому ринку «через осіб, які використовують публічно не розкриту інформацію для себе або третіх осіб».
Прийняті правила проведення операцій з інсайдерами є частиною кодексу корпоративної етики і однією з практик корпоративного управління. Питання корпоративного управління залишається актуальною не тільки для країн з економікою, що розвивається, але й для розвинутих країн з великим досвідом корпоративних відносин. Наразі найвідоміші у світі негативні події, повязані з некоректною поведінкою інсайдерів (американська корпорація «Енрон», банк Барінгс тощо). Враховуєчи вищевказане, проблема інсайдерської інформації та її вплив на прийняття фінансових рішень є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення.
Проблеми інсайдерської інформації в корпоративному управлінні знаходили своє відображення в працях українських і зарубіжних дослідників. Серед вчених слід відзначити О. Дяченко В. Євтушевського, Г. Стокса, І. Клепицького, Е. Новикову, В. Саєнко, О. Сахнацьку, І. Юдину та ін.
Обєктом дослідження роботи виступає фінансова та інформаційна діяльність корпорації.
Предмет дослідження - інсайдерська інформація та її вплив на прийняття фінансових рішень.
Мета дослідження – дослідити вплив інсайдерської інформації на прийняття фінансових рішень.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно було дослідити ряд завдань, а саме:
- дослідити основні підходи щодо поняття інсайдерської інформації;
- здійснити порівняльний огляд національного, зарубіжного й міжнародного законодавства, щодо інсайдерської інформації;
- провести аналіз фінансового стану корпорації;
- дослідити аналіз впливу інсайдерської інформації на фінансову діяльність корпорації;
- зробити висновки та надати пропозиції.
Інформаційною базою роботи виступає чинне законодавство України, періодична література та статистичні матеріали, звітність обєкту дослідження, а також Інтерне-ресурси.
   
Список літератури

1. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 51. – Ст. 292.
2. Про цінні папери та фондовий ринок Закон України. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 31. – Ст. 268.
3. Про внесення змін до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” щодо розкриття інформації на фондовому ринку : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 43. – Ст. 447.
4. Bordo Michael D., Olivier Jeanne. Boom-Busts in Asset Prices. Economic Instability and Monetary Policy // NBER Working Paper. № 8966. 2002.
5. Brunnermeier Markus К., Lasse H. Pedersen. Market Liquidity and Funding Liquidity // The Review of Financial Studies. December 10, 2008.
6. Дяченко Оксана. Бойцы невидимого фронта. Инсайдеры чаще всего “сливают” информацию с помощью флешек, CD- и DVD-дисков // Национальный банковский журнал. – 2011. – № 12 (91).
7. Євтушевський В.А. Корпоративне управління: Підручник. — К.: Знання., 2006. — 406 с.
8. Макмиллан, Майкл Г. Стокс, Джон. Инсайдерская информация : торговать или не торговать? // Банковское дело. – 2011. – № 11.
9. Клепицкий И.А. Инсайдерская информация и уголовный закон // Закон. – 2011. – № 9. – C. 67-79.
10. Костина И.А., Столяренко А. Инсайд: вопросы правоприменения в России // Рынок ценных бумаг. – 2011. – № 10.
11. Мігус І.П. Розголошення інсайдерської інформації як загроза економічній безпеці акціонерного товариства / І.П. Мігус, К.О. Голубенко // Економічна наука. – 2012. – №3. – С. 20–23.
12. Measures to Address Systemically Important Financial Institutions // Financial Stability Board. November 4, 2011. – Режим доступа : //www.financialstabilityboard. org/publications/r_111 104bb.pdf
13. Новикова Е.А. К проблеме регулирования недобросовестной торговли на рынке ценных бумаг // Закон. – 2007. – № 5. – C. 190-195.
14. Новое законодательство о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Информационное письмо для клиентов и иных заинтересованных лиц. 03 августа 2010 г. // Capital Legal Services. – Режим доступа : //www.cls.ru/files/Legal_Alert _CLS_03_08_2010_R.pdf
15. Обама підписав закон про заборону інсайдерських операцій для парламентарів. 4 квітня 2012 р. – Режим доступу : //www.novynar.com.ua/business/ 221389
16. Objectives and Principles of Securities Regulation Policy / International Organization of Securities Commissions. May 2003. – Режим доступа : //www.iosco.org/library/pubdoc s/pdf/IOSC OPD154.pdf
17. Рыночный механизм, и никакого “собеза” // Национальный банковский журнал. Аналитика и комментарии. – 2010. – № 10. – С. 16-23.
18. Саркисянц А. Проблемы банковского надзора // Бухгалтерия и банки. – 2008. – № 6. –С. 18-26.
19. Саєнко В.В. Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів : автореферат дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» / КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2012. – 20 с.
20. Сахнацька О. Правове регулювання інсайдерської інформації в Україні [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http: // smida.gov.ua/news/allnews/ pravove_regulyuvannya_insajjde rskoyi_informaciyi_v_ ukrayini. – Назва з екрана.
21. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный : Закон Российской Федерации № 224-ФЗ / Российская газета от 30.07.2010 г.
22. Шевченко Петро. Фондовий ринок контролює інсайдер? / Економічна правда от 11.05.2011 р. – Режим доступу : //www.old.epravda.com.ua/marke ts/2011/05/11/285317
23. Юдина И.Н. Финансовое регулирование : цели, инструменты, охват // Финансы и кредит. – 2012. – № 9.
24. Wei, Shan-Jin; Milkiewicz, Heather. A Case of “Enronitis”? Opaque Self-Dealing and the Global Financial Effect // The Brookings Institution. Policy Brief. № 118. April 2003.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.