10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вплив сервісного обслуговування на бізнес стратегію закладу ресторанного господарства№ роботи: 2173
розділ: Готельно-ресторанна справа
тип: Курсова робота
об'єм: 38
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЯКІСНОГО СЕРВІСУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БІЗНЕС СТРАТЕГІЮ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
1.1 Суть і поняття бізнес стратегії закладів ресторанного господарства
1.2 Методи оцінки якісного обслуговування
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЯКІСНОГО СЕРВІСУ НА БІЗНЕС СТРАТЕГІЮ КАФЕ «ВЕСЕЛА ПІДКОВА»
2.1 Характеристика діяльності кафе «Весела підкова»
2.2 Дослідження бізнес стратегії кафе «Весела підкова»
2.3 Вивчення методів оцінки якості обслуговування що застосовується у кафе «Весела підкова»
РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЯКІСНОГО СЕРВІСУ У КАФЕ «ВЕСЕЛА ПІДКОВА»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВСТУП
Ви конання важливих загальнонаціональних завдань як у межах окремих підприємств, так і у сферах економічної діяльності прямо залежить від їх бізнес стратегій. Ресторанне господарство – сектор економіки, підприємства якого беруть безпосередню участь у процесі суспільного відтворення, задовольняючи потреби у харчуванні та рекреації населення. Складність забезпечення виконання зазначених функцій в ринкових умовах актуалізує необхідність проведення досліджень, спрямованих на формування ефективних бізнес стратегій підприємств РГ з урахуванням їх галузевої специфіки та нових умов господарювання.
Сьогодні галузь ресторанного господарства набуває швидких темпів розвитку. Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно шукати нових шляхів поліпшення фінансово-економічного стану. Постійно виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу обслуговування споживачів ресторанних підприємств для успішного існування на ринку ресторанних послуг та підвищення прибутку. Якість обслуговування - невідємна складова ефективності роботи закладу ресторанного господарства, завдяки якій можливо втримати споживача. «Обслуговування на вищому рівні» стало дуже актуальним і важливим елементом ефективного функціонування закладів ресторанного господарства.
Сьогодні заклади ресторанного господарства, що лідирують по світовим міркам, приділяють особливу увагу якості обслуговування, адже, як вище сказано, якість одна з головних умов успішного і ефективного розвитку закладу ресторанного господарства. На сьогодні існує багато методів виявлення недоліків у роботі обслуговуючого персоналу. І виходячи з цього менеджмент закладів ресторанного господарства розробляє методи боротьби з виявленими недоліками.
Представляється, що аналіз впливу якісного сервісу на бізнес стратегію закладу ресторанного господарства є досить актуальним і становить науковий і практичний інтерес.
Обєкт дослідження – сервісне обслуговування в кафе, предмет дослідження – процес впливу сервісного обслуговування на бізнес стратегію кафе.
Мета курсової роботи - на підставі вивчення спеціальної літератури та аналізу внутрішнього стану підприємства громадського харчування визначити та встановити фактори впливу якості обслуговування на бізнес стратегію кафе.
Завдання роботи:
- вивчити теоретичні основи впливу якісного сервісу на бізнес стратегію закладу ресторанного господарства;
- провести аналіз впливу якісного сервісу на бізнес стратегію кафе «Весела підкова»;
- запропонувати заходи щодо підвищення якісного сервісу у кафе «Весела підкова».
При проведенні дослідження були використані наступні методи дослідження:
- аналіз існуючої джерельної бази з даної проблематики (метод наукового аналізу).
- узагальнення та синтез точок зору, представлених у джерельній базі (метод наукового синтезу та узагальнення).
- моделювання на основі отриманих даних авторського бачення в розкритті поставленої проблематики (метод моделювання).
- метод SWOT-аналізу при аналізі стратегічного стану кафе;
- метод експертної оцінки при дослідження рівня обслуговування в кафе.
Інформаційною базою роботи виступає чинне законодавство України, інофрсмація обєкту дослідження, а також Інтерне-ресурси.


ВИСНОВКИ
Отже, стратегія – це спосіб поведінки або план, який інтегрує основні цілі організації, норми та дії в єдине ціле, допомагає направляти та розміщувати ресурси унікальним і неповторним чином, який заснований на відносних внутрішніх перевагах та недоліках організації, очікуваних змінах в оточенні та повязаних з ними діями конкурентів.
Оцінка рівня якісного обслуговування складається з таких операцій: вибору системи показників якісного обслуговування; вимірювання (порівняння з відомими величинами деякої шкали і отримання чисельних значень); оцінки отриманих результатів.
За засобами аналізу і вимірювання всі оцінки можуть бути проведені такими методами:
1) лабораторним методом, коли для аналізу і вимірювання використовуються спеціальні прилади;
2) органолептичним методом, коли для аналізу і вимірювання використовують органи чуття людини (зір, дотик, нюх, слух);
3) експертним методом, коли інструментами аналізу і вимірювання служать інформація, досвід та інтуїція експерта;
4) змішаним методом, коли частина показників якісного обслуговування визначається інструментальним, а частина - органолептичним або експертним методами.
Кафе «Весела підкова» - це міське кафе, розташований в зоні спального району (південно-західного) міста Хмельницького. Займає окремо розташовану будівлю.
Місія кафе «Весела підкова» - це задоволення потреб сучасної людини в їжі і відпочинку, гарного проведення часу.
Основні цілі кафе «Весела підкова»:
1. Якісний рівень обслуговування.
2. У майбутньому стати одним з кращих закладів ресторанного господарства міста.
3. Докласти зусиль для підтримки і зміцнення здоровя, задоволеності працею і фінансовим добробутом своїх співробітників.
На основі проведеного аналізу показників фінансово-господарської діяльності кафе «Весела підкова» пропонуємо обрати стратегію диференціації. Стратегія диференціації передбачає не тільки те, що потрібно чимось відрізнятися від інших. Ключем до успіху при проведенні диференціації повинна являтись унікальність, яка буде цінитися споживачами продукції закладу ресторанного господарства.
Для оцінки якості обслуговування у кафе «Весела підкова» застосовується експертна методика. В кафе «Весела підкова» серед оцінюваних показників якості обслуговування найбільшу оцінку отримали: якість страв, час очікування замовлення, сервірування столу та робота офіціанта.
Як відомо, успіх закладу ресторанного господарства залежить не від унікального інтерєру хоча й це має значення, а від меню і персоналу. Персонал – основна складова успіху закладу ресторанного господарства. До того ж персонал – це ще й інструмент продажу. Обсяг продажу залежить від того, яка робоча атмосфера панує в закладі ресторанного господарства і чи задоволені співробітники своєю працею. Звідси необхідність постійного стимулювання працівників.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.