17 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування та розподіл прибутку підприємства№ роботи: 217
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 38 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ…........................ .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Теоретичні основи формування та розподілу прибутку підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ...5
1.1. Формування прибутку підприємства.................. .............................. .................5
1.2. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції..................... ...............8
1.3. Сутність і методи обчислення рентабельності................ .............................. ..11
1.4. Розподіл і використання прибутку...................... .............................. ...............13
Розділ 2. Аналітичні аспекти формування та розподілу прибутку на ДП „Оріон”....................... .............................. .............................. .............................. ......16
2.1. Загальна характеристика ДП „Оріон” та основні техніко-економічні показники діяльності.................... .............................. .............................. .................16
2.2. Аналіз прибутку та рентабельності................ .............................. ...................19
2.3. Аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності.................... .............................. .............................. .............................. .....22
Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості ДП „Оріон”....................... ..............32
Висновки.... .............................. .............................. .............................. ......................35
Спис ок використаних джерел........................ .............................. ............................37
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........39
   
Список літератури

1. Анализ хозяйственной деятельности: Учебник / Под ред. В. И. Стражева. – 3-е изд. перераб. и доп. – Мн. Высш. шк., 1998 – 398 с.
2. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 169 с.
3. Бароненкова С. А., Бондарь Ю. Г. Экономический анализ – основа поисков резервов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 91 с.
4. Высоцкий Д. А. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности // Бухучёт. – 1996. - №12. – с. 36-37.
5. Демченко В. С., Милета В. И. . Системный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 182 с.
6. Житна І. П., Нескреба А. М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 1992. – 191 с.
7. Кац И. Я. Экономическая эффективность деятельности предприятий (анализ и оценка). – М.: Финансы и статистика, 1991. – 192 с.
8. Ковалёв В. В. Агнализ и управление дебиторской задолженностью // Бухучёт. – 1995. - №10. – с. 37-42.
9. Кодацкий В. П. Анализ прибыли предприятия // Финансы. – 1996. - №12. - с. 18-20.
10. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2000 – 378 с.
11. Кожанова Є. П. ,Колода О. П. Факторний аналіз прибутку // Фінанси України. – 19999. - №4 – с. 33-40.
12. Крымов В. Ф. Сравнительный анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 72 с.
13. Кучкина Л. А. Анализ функциональной деятельности с помощью коэффициентов // Бухучёт. – 1997. - №12. – с. 17-19.
14. Лихачова. Анализ доходности предприятия // Финансы – 1997. - №12 – с. 17-19.
15. Литвин О. О. О факторном методе планирования прибыли и рентабельности // Финансы -1994. – с. 29 -35.
16. Лобанов О. П. Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку підприємства // Вісник податкової служби України – 2000. - №24 с. 23-27
17. Русак М. А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования. Справочное пособие. – Мн.: Высшая школа, 1997. – 309 с.
18. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. 2-е изд. Перераб. и доп. – Мн.: ИП «Экоперспектива», - 1995. – 498 с.
19. Финансы предприятия / Под ред. О. И. Волкова. – М.: Инфра, 1997. – с. 180-207.
20. Шихарева Н. Анализ изменений в налогообложении прибыли предприятий в контексте международных стандартов // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. - №1. – с. 68-75.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.