15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління номерним фондом на прикладі готелю Premier Palace Hotel, м.Київ№ роботи: 2168
розділ: Готельно-ресторанна справа
тип: Курсова робота
об'єм:
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

Вступ
1. Поняття та класифікація номерного фонду
2. Основи організації служби управління номерним фондом на підприємстві готельного господарства
3. Організаційно-економічна характеристика діяльності готелю Premier Palace Hotel
4. Оцінка стану управління номерним фондом готелю Premier Palace Hotel
5. Шляхи удосконалення управління номерним фондом в готелі Premier Palace Hotel
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


Вступ
Ро звиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств готельного господарства, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам готельного господарства для того, щоб вижити, необхідно правильно визначити свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку.
Україна, володіючи численними історичними та культурними цінностями, унікальними рекреаційними ресурсами, зможе досягти значного економічного ефекту в туристичному бізнесі. Якщо в розвинених країнах ця галузь діяльності перетворилась на індустрію туризму, то Україна робить лише перші кроки в цьому напрямі.
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою повязується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженість та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме підприємства готельного господарства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування туристів: забезпечують їх сучасним житлом і побутовими послугами.
В даний час в нашій країні індустрія гостинності розвинута не належним чином. Рівень обслуговування туристів в підприємствах готельного господарства не відповідає світовому рівню. Підприємства готельного господарства потребують значного оновлення своїх послуг. Саме тому в даний час вирішальне значення в забезпеченні ефективності готельного підприємства відіграє стан номерного фонду.
Саме тому тема курсової роботи “Управління номерним фондом готелю (на прикладі готелю Premier Palace Hotel) є досить актуальною.
Метою роботи є дослідження стану управління номерним фондом базовому підприємстві, а також розробка пропозицій по вдосконаленню цієї діяльності.
Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:
— розгляду теоретичних основ управління номерним фондом на підприємстві готельного господарства;
— аналізу стану управління номерним фондом на підприємстві готельного господарства;
— пошуку шляхів вдосконалення управління номерним фондом на підприємстві готельного господарства.
Предметом роботи є номерний фонд базового підприємства.
Обєктом дослідження є готель Premier Palace Hotel.
В процесі дослідження були використані наступні методи: структурно-функціональний метод − розгляд будь-якого явища як системного з обовязковим аналізом функцій взаємодіючих елементів, аналіз − предмет дослідження розчленовується, мислення йде від конкретного до абстрактного, синтез − досліджує те чи інше явище у взаємозвязку та взаємодії його складових.
Теоретичною базою дослідження виступають праці провідних спеціалістів з питань готельного господарства, публікації періодичних видань тощо.Висновки
За результатами виконаної роботи зроблено наступні висновки та пропозиції.
1. Встановлено, що номерний фонд — це сукупність, загальна кількість номерів (місць) різної категорії в готелях, якими розпоряджаються дирекція готелю, менеджмент готельної ланки, дирекція по управлінню готелями, глобальні системи бронювання і резервування місць. Номерним фондом керує спеціальна дирекція, що складається зі служби портьє, служби покоївок, служби поточного ремонту, об»єднаної сервісної групи, служби безпеки. Керівник дирекції несе відповідальність за надання основних готельних послуг і підтримка номерного фонду відповідно до прийнятих стандартів.
2. Ми дійшли висновку, що готельні номери класифікують за різними ознаками:за числом місць, за кількістю кімнат, за призначенням.
3. Для того, щоб менеджмент підприємства забезпечував ефектив¬ну роботу по наданню послуг проживання, система управління номерним фондом по¬винна бути конкурентноздатною й мати певні характеристики:
— обмежене число рівнів управління;
— компактні підрозділи, укомплектовані кваліфікованими фа-хівцями;
— виробництво послуг проживання й надання додаткових по¬слуг повинні бути орієнтовані на задоволення вимог споживача.
4. Функція сучасної технології управління номерним фондом в готельному господарстві реалізовується шляхом виконання окремих виробничих процесів в структурних підрозділах на основі їх взаємодії.
5. Дослідження проводяться на прикладі готелю Premier Palace Hotel. Готель Premier Palace Hotel знаходиться в самому серці Києва. У декількох кроках знаходиться Хрещатик - головна вулиця столиці, Золоті ворота, Національний університет і старовинний парк, Національна Опера. Тут, в центральній частині Києва, що історично склалася, зосереджено ділове і культурне життя міста.
Загальна кількість номерів у готелі Premier Palace Hotel у 2016 році склала 407. Усі вони оснащені зручними меблями з натурального дерева, виконані за спеціальними замовленнями. Готель може одночасно прийняти 570 гостей.
6. Проведено аналіз служби управління номерним фондом. Даний підрозділ займається рішенням питань, повязаних із бронюванням номерів, прийомом туристів, що прибувають у готель, їхньою реєстрацією і розміщенням по номерах, а також відправленням додому чи до наступного пункту маршруту подорожі після закінчення терміну проживання, забезпечує обслуговування туристів у номерах, підтримує необхідний санітарно-гігієнічний стан номерів і рівень комфорту в житлових приміщеннях, займається наданням побутових послуг гостям.
Найважливішою функцією служби експлуатації номерного фонду є підтримка необхідного рівня комфорту та санітарно-гігієнічного стану готельних номерів, а також суспільних приміщень (холів, фойє, переходів, коридорів). За чисельністю зайнятого персоналу ця служба є найбільша в готелі Premier Palace Hotel. Службу експлуатації номерів очолює менеджер, якому підлеглі покоївки, чергові на поверхах, супервайзери, стюарди та деякі інші категорії працівників.
7. За проведеними даними максимальна пропускна спроможність у 2015 р. в порівняні з 2014 р. зменшилась на 31755 людино-діб, а у 2016 р. в порівняні з 2015 р. збільшилась на 13140. Темп росту склав 86% і 107% відповідно. Середня кількість гостей на номер у 2015 р. в порівняні з 2014 р. зменшилась на 11 осіб, а у 2016 р. в порівняні з 2015 р. зросла на 38 осіб. Темп росту склав 75% і 217% відповідно. Середній час перебування у всіх трьох періодах складає 2 доби.
8. При проведені діяльності в готелі Premier Palace Hotel особлива увага повинна приділятися підвищенню рівня гостинності в номерному фонді.
Серед заходів вдосконалення запропоновано наступні:
- удосконалення знання мов персоналом;
- посилення контролю над зовнішнім виглядом персоналу
- впровадження система нагляду – для того, щоб керівник служби завжди міг знати де знаходиться його персонал;
- поновлення техніки для прибирання.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.